Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
13.6.2018 18:57
 
MŠMT MSMT-17981/2018 pr_ALBSAZMGTRA5.doc
52 kB
13.6.2018 16:08
 
MPSV MPSV-2018/111532-51 pr_KORNAZNBQAPM.docx
28 kB
13.6.2018 14:30
 
MV MV-63887/LG-2018 pr_KORNAZPGE2LK.docx
33 kB
12.6.2018 21:17
 
UZSČR 18092 pr_KORNAZNQM960.docx
38 kB
11.6.2018 14:32
 
MSP MSP-285/2018-LO-SP pr_ALBSAZMGQ5UO.doc
34 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk