Identifikace materiálu
Čj. OVA 537/18 PID KORNAZEJMUYA
Čj. předkladatele 19000/18 Datum autorizace 4.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslance Ondřeje Veselého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ve znění zákonů č. 87/2015 Sb., č. 161/2016 Sb., č. 189/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 334/2016 Sb., zákonů č. 460/2016 Sb., č. 296/2017 Sb. a č. 303/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 190)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova děti a mládež; rodina; sociální ochrana
Oblast práva Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je sjednotit rozhodovací praxi soudů ve věci péče o nezletilé tak, aby změna bydliště nezletilého bez souhlasu obou rodičů byla vždy posuzována jako změna poměrů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 190 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 429 ze dne 26.6.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(181 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(128 kB)
(52 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.6.2018 – 13.6.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPSV , MSP , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB24AVN8B.doc 24 kB 26.6.2018
Stanovisko st_ALBSB24AVN8B.doc 51 kB 26.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk