Identifikace materiálu
Čj. OVA 464/18 PID KORNAZEBWAAA
Čj. předkladatele 17997/2018-KPV Datum autorizace 4.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova majetková účast; management; odměny a náhrady; personalistika
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady; Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Usnesení vlády č. 559/16
Popis Právní úprava výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 13.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 220 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 361 ze dne 13.6.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(184 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB24EAPII.doc 26 kB 26.6.2018
Materiál ma_KORNB24EAPII.doc 143 kB 26.6.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB24EAPII.docx 48 kB 26.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNB24EAPII.doc 28 kB 26.6.2018
Další příloha materiálu mp_KORNB24EAPII.docx 154 kB 26.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk