Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
22.6.2018 15:46
 
kr-karlovarsky 1254/LP/18
22.6.2018 15:36
 
MZV 117033-5/2018-OPL pd_ALBSAZW9E62N.doc
pr_ALBSAZW9E62N.doc
46 kB
46 kB
22.6.2018 15:12
 
MŽP MZP/2018/110/1170
22.6.2018 13:48
 
kr-moravskoslezsky MSK 83305/2018 pd_KORNAZYFV3X9.docx
127 kB
22.6.2018 11:53
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/18
22.6.2018 11:22
 
ÚVČR 18178/2018 pd_ALBSAZYCZ3PQ.doc
pr_ALBSAZYCZ3PQ.doc
195 kB
53 kB
22.6.2018 10:09
 
MV MV-63276/LG-2018 pr_KORNAZYB82CU.docx
30 kB
22.6.2018 08:32
 
kr-olomoucky KUOK 65341/2018
21.6.2018 15:51
 
MPO MPO 40075/1831200/01000 pr_KORNAZVAJTIB.docx
29 kB
21.6.2018 14:52
 
kr-zlinsky 38368/2018
21.6.2018 14:22
 
MZE 32547/2018-MZE-12153 pd_ALBSAZUE2ACW.docx
pr_ALBSAZUE2ACW.docx
46 kB
29 kB
21.6.2018 13:55
 
ČMKOS ČMKOS-LR-089/2018/078/18 pd_KORNAZXFZC9Y.doc
275 kB
21.6.2018 13:28
 
kr-liberecky MZDR 13253/2018/LEG
21.6.2018 08:43
 
MSP MSP-284/2018-LO-SP pr_ALBSAZWJLVVF.doc
26 kB
21.6.2018 08:41
 
MŠMT MSMT-17563/2018
21.6.2018 07:22
 
kr-jihomoravsky JMK 79 372/2018 Bez připomínek Milan Vojta, MBA, M.A., v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
20.6.2018 17:27
 
MD 130/2018-510-LV/2 pd_ALBSAZUKMXD9.doc
50 kB
20.6.2018 17:12
 
ÚVČR 18179/2018-KOM pr_ALBSAZWKTXBN.doc
136 kB
20.6.2018 07:56
 
Komora-ČLK 8/2018
19.6.2018 14:34
 
MK MK-S 6379/2018 OLP
19.6.2018 14:01
 
kr-kralovehradecky KUKHK-20615/OP/2018
18.6.2018 16:32
 
MO MO 169905/2018-1322
18.6.2018 15:23
 
MPSV MPSV-2018/110316-51
18.6.2018 13:52
 
praha-city MHMP 895168/2018 pd_KORNAZUFXA4F.pdf
pr_KORNAZUFXA4F.docx
605 kB
14 kB
18.6.2018 09:34
 
kr-ustecky 259/LP/2018
14.6.2018 11:21
 
MF MF-15263/2018/1404-3 pd_KORNAZQCYQGB.docx
pr_KORNAZQCYQGB.docx
32 kB
22 kB
11.6.2018 13:56
 
MMR 27736-2018-31 pd_KORNAZMFZWT7.pdf
pr_KORNAZMFZWT7.docx
177 kB
20 kB
8.6.2018 14:51
 
kr-jihocesky KUJCK 77662/2018
4.6.2018 15:17
 
kr-stredocesky OLP/JPS
4.6.2018 13:27
 
kr-pardubicky KrÚ 40597/2018
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
21.11.2018 13:48 ÚVČR 868/18 st_KORNB6QGZV3X.pdf
stp_KORNB6QGZV3X.doc
262 kB
78 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk