Identifikace materiálu
Čj. OVA 868/18 PID KORNAZAC7L8Q
Čj. předkladatele MZDR 13253/2018/LEG Datum autorizace 1.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova vzdělávání a výchova; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Novela zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Popis Návrh nařízení vyčleňuje z důvodu lepší uživatelské přehlednosti, jakož i usnadnění postupu při dalších případných novelizacích úpravu úhrad za zkoušky pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty z dosavadního nařízení vlády č. 184/2009 Sb. a dále stanoví nové úhrady, a to za nové typy zkoušek stanovené novelou zákona č. 95/2004 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 805 ze dne 3.12.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(164 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.6.2018 – 22.6.2018 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB7JJPTDP.zip 22 kB 17.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7JJPTDP.rtf 574 kB 17.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk