Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
25.6.2018 09:06
 
praha-city S-MHMP898496/2018
22.6.2018 15:40
 
kr-karlovarsky 1220/LP/18
22.6.2018 15:11
 
MŽP MZP/2018/110/1159 pd_KORNAZYHGLYB.docx
pr_KORNAZYHGLYB.doc
299 kB
36 kB
22.6.2018 15:08
 
UOOU UOOU-06208/18-3 pr_KORNAZYHF4XB.docx
31 kB
22.6.2018 14:02
 
MK MK-S 6313/2018 OLP
22.6.2018 13:49
 
kr-moravskoslezsky MSK 82245/2018 pd_KORNAZYFVN2R.docx
127 kB
22.6.2018 11:49
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/18
22.6.2018 11:16
 
ÚVČR 17938/2018-OPE
22.6.2018 10:10
 
MV MV-62531/LG-2018 pr_KORNAZYAZD2J.docx
31 kB
22.6.2018 10:01
 
HKČR 87/6000/2018 pr_KORNAZYBETK7.doc
400 kB
pripominkovani@komora.cz
22.6.2018 08:49
 
ČBÚ 17099/2018-ČBÚ pr_ALBSAZY9ZQ7Q.doc
232 kB
21.6.2018 13:58
 
ČMKOS ČMKOS-LR-091/2018/076/18 pd_ALBSAZXG2X32.doc
pr_ALBSAZXG2X32.doc
274 kB
32 kB
21.6.2018 13:30
 
kr-liberecky MZDR 20676/2018
21.6.2018 08:40
 
MŠMT MSMT-16940/2018-1 pd_ALBSAZVAV4LM.docx
pr_ALBSAZVAV4LM.doc
33 kB
74 kB
21.6.2018 07:13
 
kr-jihomoravsky JMK 78 397/2018 Bez připomínek Milan Vojta, MBA, M.A., v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
20.6.2018 17:26
 
MD 128/2018-510-LV/5 pd_ALBSAZUKJK8D.doc
50 kB
20.6.2018 14:03
 
ÚVČR 17940/2018-KOM pr_ALBSAZWG5WOT.doc
162 kB
20.6.2018 12:16
 
MZV 116621-9/2018-OPL pd_ALBSAZUFBYO0.doc
39 kB
20.6.2018 09:58
 
MZE 32134/2018-MZE-12153 pd_KORNAZQE624F.docx
pr_KORNAZQE624F.docx
42 kB
26 kB
20.6.2018 07:54
 
NKÚ 129/18-NKU140/340/18 pd_ALBSAZW8XPTD.pdf
249 kB
19.6.2018 12:47
 
kr-kralovehradecky KUKHK-20600/OP/2018
19.6.2018 11:05
 
MMR 27236/2018-31 pd_KORNAZVCNL17.pdf
166 kB
19.6.2018 10:47
 
ÚOHS ÚOHS-L0101/2018/NV-17865/2018/440/LRy pd_KORNAZVCBF4X.pdf
370 kB
19.6.2018 09:46
 
MPO MPO 39604/18/41500/01000
18.6.2018 15:40
 
MO MO 168468/2018-1322
18.6.2018 09:22
 
kr-zlinsky 38009/2018
18.6.2018 08:34
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/12782/2018
15.6.2018 08:01
 
kr-olomoucky KUOK 63465/2018
15.6.2018 07:14
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-17-2018
14.6.2018 09:59
 
SPCR 2018
14.6.2018 09:17
 
MSP MSP-276/2018-LO-SP
13.6.2018 17:13
 
AMSP sine
13.6.2018 11:30
 
ČÚZK ČÚZK-06260/2018-11 pd_ALBSAZPCX6QK.docx
13 kB
13.6.2018 08:45
 
SMOČR 272/18 pd_ALBSAZP9WYMP.pdf
32 kB
12.6.2018 11:38
 
MPSV MPSV-2018/108916-51
11.6.2018 14:51
 
MF MF-14899/2018/1404-3 pd_KORNAZMH3WYY.docx
32 kB
11.6.2018 13:10
 
ASO 45/2018 pd_KORNAZMF4QI1.doc
48 kB
8.6.2018 14:51
 
kr-jihocesky KUJCK 77677/2018
7.6.2018 08:50
 
kr-ustecky 257/LP/2018
4.6.2018 10:12
 
kr-stredocesky OLP/JPS
4.6.2018 09:50
 
kr-pardubicky KrÚ 40165/2018
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
6.9.2018 13:06 ÚVČR 674/18 st_ALBSB4CBAT7W.pdf
stp_ALBSB4CBAT7W.docx
257 kB
131 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk