Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
27.6.2018 13:52
 
MK MK-S 6266/2018 OLP pr_ALBSAZYC2W0J.docx
18 kB
26.6.2018 15:02
 
MŽP MZP/2018/110/1134
26.6.2018 14:46
 
MV MV-61369/LG-2018 pr_KORNB24GVP62.docx
33 kB
26.6.2018 14:11
 
ÚVČR 17671/2018-POU
26.6.2018 14:06
 
MPSV MPSV-2018/107066-51 pr_ALBSAZVEYJYI.doc
40 kB
26.6.2018 11:42
 
ÚVČR 17672/2018-KOM pr_ALBSB24DECV2.doc
166 kB
26.6.2018 10:22
 
UOOU UOOU-06141/18-3 pr_ALBSB24BTW8W.docx
38 kB
26.6.2018 09:35
 
MZD 22647/2018/LEG
22.6.2018 11:50
 
MPO MPO 38939/18/51300/01000 pr_KORNAZWC4NGO.docx
29 kB
21.6.2018 16:22
 
MZE 31542/2018-MZE-12153 pd_ALBSAZWBGCNJ.docx
pr_ALBSAZWBGCNJ.docx
46 kB
30 kB
21.6.2018 15:07
 
ČNB 2018/068647/CNB/001 pr_ALBSAZXHDUC4.doc
108 kB
21.6.2018 08:43
 
MSP MSP-274/2018-LO-SP pr_ALBSAZWJQBQ4.doc
27 kB
21.6.2018 08:43
 
MŠMT MSMT-16765/2018
20.6.2018 13:57
 
MMR 26885-2018-31 pd_KORNAZWG2SCD.pdf
172 kB
20.6.2018 12:14
 
MZV 116274-6/2018-OPL pd_ALBSAZUHBX1G.doc
39 kB
18.6.2018 15:26
 
MO MO 171265/2018-1322
15.6.2018 13:00
 
MD 126/2018-510-LV/5 pd_ALBSAZNK9V7H.doc
48 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
21.9.2018 10:20 ÚVČR 675/18 st_KORNB4TBS7ZB.pdf
stp_KORNB4TBS7ZB.docx
251 kB
64 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk