Identifikace materiálu
Čj. OVA 675/18 PID KORNAZ8HGYW9
Čj. předkladatele MF-4939/2018/3504-5 Datum autorizace 29.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova penzijní pojištění/spoření
Oblast práva Evropské právo/Instituce a organizace; Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované znění)
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.10.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 26.9.2018 Číslo Sněmovního tisku 297 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 599 ze dne 26.9.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.5.2018 – 26.6.2018 Adresa připomínek eklep@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB56M572C.doc 26 kB 4.10.2018
Materiál ma_KORNB56M572C.docx 72 kB 4.10.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB56M572C.docx 77 kB 4.10.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNB56M572C.doc 314 kB 4.10.2018
Průvodní dopis pd_KORNB56M572C.docx 21 kB 4.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk