Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
6.6.2018 16:00
 
MF MF-14469/2018/32-2 pd_KORNAZGJF7TQ.pdf
pr_KORNAZGJF7TQ.docx
272 kB
38 kB
6.6.2018 15:49
 
MŽP MZP/2018/110/1123 pr_ALBSAZGJ8572.docx
299 kB
4.6.2018 14:54
 
MZE 31279/2018-MZE-12153 pd_KORNAZBE6WD6.docx
pr_KORNAZBE6WD6.docx
57 kB
24 kB
4.6.2018 14:32
 
MPO MPO 38439/18/31300/01000 pr_KORNAZBASBXA.docx
29 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk