Identifikace materiálu
Čj. OVA 479/18 PID KORNAZ4HW9GN
Čj. předkladatele 17900/18 Datum autorizace 25.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 179)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je rozšířit osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě i na jednotky v rodinném domě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.6.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 19.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 179 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 393 ze dne 19.6.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(181 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(113 kB)
(28 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.5.2018 – 7.6.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MPO
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAZVERGLA.doc 24 kB 19.6.2018
Stanovisko st_ALBSAZVERGLA.doc 28 kB 19.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk