Identifikace materiálu
Čj. OVA 672/18 PID KORNAZ3AJ8O5
Čj. předkladatele MV-9631-12/LG-2018 Datum autorizace 24.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova státní správa a samospráva
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2018
Popis Návrh zákona obsahuje novelu šesti zákonů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.10.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 26.9.2018 Číslo Sněmovního tisku 301 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 598 ze dne 26.9.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(187 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.5.2018 – 21.6.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČSÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB57EXQ25.docx 13 kB 4.10.2018
Materiál ma_ALBSB57EXQ25.docx 92 kB 4.10.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSB57EXQ25.docx 15 kB 4.10.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB57EXQ25.docx 55 kB 4.10.2018
Rozdílová tabulka rt_ALBSB57EXQ25.docx 27 kB 4.10.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB57EXQ25.docx 37 kB 4.10.2018
Další příloha materiálu mp_ALBSB57EXQ25.docx 16 kB 4.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk