Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
21.6.2018 22:34
 
SPCR 46/2018 pr_KORNAZXS5G39.docx
59 kB
21.6.2018 15:08
 
MŽP MZP/2018/110/1107
21.6.2018 14:45
 
ČNB 2018/066728/CNB/001 pr_ALBSAZXGXXYY.docx
42 kB
21.6.2018 14:30
 
UOOU UOOU-05906/18-2
21.6.2018 13:03
 
ÚVČR 17151/2018-POU
21.6.2018 10:41
 
MV MV-59073/LG-2018 pr_KORNAZXADBAU.docx
32 kB
21.6.2018 08:37
 
MŠMT MSMT-15643/2018
20.6.2018 17:28
 
MD 119/2018-510-LV/4 pd_ALBSAZQA52RL.doc
48 kB
20.6.2018 15:50
 
KZPS 30309 pr_KORNAZWJ95G6.docx
189 kB
20.6.2018 14:24
 
HKČR 86/6000/2016 pr_KORNAZWGK55S.doc
448 kB
pripominkovani@komora.cz
20.6.2018 12:42
 
ÚVČR 17149/2018-KOM pr_ALBSAZWEK4WF.doc
185 kB
20.6.2018 12:13
 
MZV 115558-7/2018-OPL pd_ALBSAZUE638O.doc
pr_ALBSAZUE638O.doc
44 kB
44 kB
20.6.2018 10:41
 
MZD 21754/2018/LEG
20.6.2018 09:59
 
MZE 30526/2018-MZE-12153 pd_ALBSAZU8LQV9.docx
pr_ALBSAZU8LQV9.doc
47 kB
33 kB
19.6.2018 14:28
 
MK MK-S 5977/2018 OLP pr_ALBSAZRCVU3T.docx
16 kB
19.6.2018 11:04
 
MMR 26148-2018-31 pd_KORNAZVCN70M.pdf
pr_KORNAZVCN70M.docx
169 kB
14 kB
19.6.2018 10:37
 
MPSV MPSV-2018/103649-51
19.6.2018 09:45
 
MPO MPO 37448/18/71200/01000 pr_KORNAZR9VP07.docx
29 kB
14.6.2018 12:08
 
MO MO 165589/2018-1322
14.6.2018 09:19
 
MSP MSP-259/2018-LO-SP
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
21.9.2018 13:41 ÚVČR 684/18 st_KORNB4TFQ2BO.pdf
stp_KORNB4TFQ2BO.docx
259 kB
66 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk