Identifikace materiálu
Čj. OVA 684/18 PID KORNAYZLGG1K
Čj. předkladatele MF-12176/2018/3502-4 Datum autorizace 24.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova cenné papíry; finanční trh
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrhem zákona se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů
Popis Důvodem předložení návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Směrnice dopadá primárně na emitenta, jehož akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu (kotovaná společnost).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.10.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 26.9.2018 Číslo Sněmovního tisku 300 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 600 ze dne 26.9.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(165 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.5.2018 – 21.6.2018 Adresa připomínek eklep@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , Komora-KA , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB56LESCG.doc 26 kB 8.10.2018
Materiál ma_KORNB5DJWX7M.docx 102 kB 9.10.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB56LESCG.docx 199 kB 8.10.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB5CFMPYE.docx 91 kB 8.10.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNB5DJWX7M.doc 312 kB 9.10.2018
Průvodní dopis pd_KORNB56LESCG.docx 21 kB 8.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk