Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
24.7.2018 08:14
 
MV MV-75728-4/LG-2018 pr_KORNB2XG9L7B.docx
16 kB
23.7.2018 18:18
 
KVOP KVOP-31930/2018/S pd_KORNB2XM5B6B.docx
pr_KORNB2XM5B6B.docx
65 kB
84 kB
zásadní připomínky
23.7.2018 16:47
 
UOOU UOOU-07298/18-3 pr_KORNB2XKCWD2.docx
25 kB
zásadní připomínky
23.7.2018 16:47
 
kr-moravskoslezsky MSK 97441/2018 pd_KORNB2XKCDOA.docx
127 kB
23.7.2018 15:35
 
MŽP MZP/2018/110/1474
23.7.2018 15:35
 
kr-karlovarsky 1511/LP/18
23.7.2018 13:44
 
SMOČR 704/2018
23.7.2018 13:34
 
kr-jihomoravsky JMK 96 627_2018 pr_KORNB2XFKCYA.doc
70 kB
Zásadní připomínky Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Hana Poláková, vedoucí odboru školství KrÚ JMK, tel. 541 653 501, e-mail: polakova.hana@kr-jihomoravsky.cz JUDr. Jana Pejchalová, v.r. členka Rady Jihomoravského kraje
20.7.2018 15:47
 
MPO MPO 46488/18/31300/01000 pr_KORNB2SCX6IG.docx
23 kB
20.7.2018 15:03
 
ÚVČR 21153/2018-OPR pd_KORNB2UHB5VH.docx
pr_KORNB2UHB5VH.doc
69 kB
47 kB
20.7.2018 15:03
 
MZV 121351-6/2018-OPL pd_ALBSB2UBEAIO.doc
48 kB
20.7.2018 09:07
 
MZD MZDR 27022/2018/LEG
20.7.2018 08:25
 
MF MF-17143/2018/1402-5 pd_KORNB2U9JGL7.docx
pr_KORNB2U9JGL7.docx
33 kB
28 kB
19.7.2018 15:28
 
MPSV MPSV-2018/131050-51
19.7.2018 13:27
 
ČMKOS ČMKOS-LR-098/2018/086/18 pd_KORNB2TFFBHY.doc
274 kB
19.7.2018 10:56
 
ÚVČR 21150/2018-KOM pr_KORNB2TCHEFS.docx
194 kB
19.7.2018 10:56
 
MMR 31884/2018-31 pd_KORNB2TCGUVB.pdf
pr_KORNB2TCGUVB.docx
177 kB
28 kB
19.7.2018 09:59
 
kr-kralovehradecky KUKHK-23156/OP/2018 pd_ALBSB2TBDJC1.doc
pr_ALBSB2TBDJC1.doc
33 kB
58 kB
Zásadní připomínka
18.7.2018 14:31
 
MK MK-S 7730/2018 pr_KORNB2QC9DS1.docx
16 kB
18.7.2018 14:13
 
ASO 52/2018 pd_KORNB2SGC5FR.doc
48 kB
18.7.2018 13:30
 
kr-liberecky MSMT 5110/2018-2
18.7.2018 10:31
 
kr-olomoucky KUOK 76595/2018 pd_ALBSB2SBDJKR.doc
pr_ALBSB2SBDJKR.doc
116 kB
70 kB
18.7.2018 09:31
 
kr-pardubicky KrÚ 47508/2018
17.7.2018 11:51
 
praha-city MHMP 1047013/2018 pd_KORNB2RDK3R5.pdf
pr_KORNB2RDK3R5.docx
588 kB
14 kB
17.7.2018 08:06
 
MSP MSP-330/2018-LO-SP
16.7.2018 17:10
 
MD 149/2018-510-LV/2 pd_ALBSB2HH7XCM.doc
50 kB
16.7.2018 15:40
 
MZE 38865/2018-MZE-12153 pd_KORNB2LJXQ92.docx
pr_KORNB2LJXQ92.docx
42 kB
24 kB
16.7.2018 14:47
 
MO MO 195441/2018-1322
13.7.2018 09:50
 
kr-zlinsky 46050/2018
12.7.2018 09:10
 
SPCR sine
12.7.2018 08:30
 
kr-stredocesky OLP/JPS
10.7.2018 14:17
 
kr-jihocesky KUJCK 91164/2018
9.7.2018 15:10
 
HKČR sine
4.7.2018 13:38
 
kr-ustecky 304/LP/2018
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk