Identifikace materiálu
Čj. OVA 461/18 PID KORNAYSNNXXU
Čj. předkladatele MPSV-2018/80861-510/3 Datum autorizace 15.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova bytová politika; sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se předkládá na základě závěrů Pracovní skupiny k nepojistným sociálním dávkám pro resort MPSV, která vznikla na základě Programového prohlášení vlády ze dne 8. ledna 2018 jako poradní orgán ministryně práce a sociálních věcí. Úkolem Pracovní skupiny k nepojistným sociálním dávkám pro resort MPSV je zrevidovat současný stav v oblasti nepojistných sociálních dávek.
Popis Účelem předkládaného návrhu zákona je především odstranit nedostatky stávající právní úpravy jedné z dávek na bydlení – příspěvku na bydlení, tak aby se omezilo nadužívání této dávky.
Poznámky Návrh zákona je opětovně předkládán, neboť byla doplněna úprava normativních nákladů na bydlení.
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2019 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.5.2018 – 24.5.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČSÚ , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČAK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , PSP_ZV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAZBEBPT4.docx 40 kB 1.6.2018
Návrh usnesení us_KORNAZBEBPT4.docx 17 kB 1.6.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAZBEBPT4.docx 32 kB 1.6.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAZBEBPT4.docx 52 kB 1.6.2018
Materiál ma_KORNAZBEBPT4.docx 45 kB 1.6.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAZBEBPT4.docx 276 kB 1.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZBEBPT4.docx 59 kB 1.6.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAZBEBPT4.docx 135 kB 1.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZBEBPT4.zip 373 kB 1.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk