Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
12.6.2018 10:42
 
MŽP MZP/2018/110/996 pd_KORNAZNC89WN.zip
pr_KORNAZNC89WN.docx
194 kB
299 kB
5.6.2018 16:39
 
Komora-AGRO 8/PŘ/2018 pr_ALBSAZFK7H3V.doc
66 kB
Materiál obsahuje zásadní připomínky.
5.6.2018 16:14
 
MK MK-S 5553/2018 OLP
5.6.2018 15:28
 
ÚVČR 16007/2018-OPR
5.6.2018 15:13
 
kr-moravskoslezsky MSK 73768/2018
5.6.2018 14:24
 
MD 100/2018-510-LV/4 pd_ALBSAZAA488M.doc
pr_ALBSAZAA488M.docx
50 kB
25 kB
5.6.2018 14:10
 
ČMKOS ČMKOS-LR-076/2018/062/18 pd_KORNAZFGAPYV.doc
274 kB
5.6.2018 13:59
 
MV MV-54181/LG-2018 pr_KORNAZFFXTX9.docx
31 kB
5.6.2018 12:46
 
MO MO 157791/2018-1322 pd_KORNAZFEMTE1.docx
pr_KORNAZFEMTE1.docx
17 kB
26 kB
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY
5.6.2018 10:04
 
HKČR 76/6000/2018 pr_KORNAZFBGHTH.doc
398 kB
pripominkovani@komora.cz
5.6.2018 09:11
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/18
4.6.2018 17:57
 
kr-vysočina KUJI 39799/2018 pr_KORNAZELQP9Y.doc
54 kB
zásadní připomínky
4.6.2018 15:27
 
ÚOHS ÚOHS-L0084/2018/NV-16422/2018/440/LRy pd_KORNAZEHSWP5.pdf
354 kB
4.6.2018 13:44
 
MZV 113891-5/2018-OPL pd_ALBSAZBAB8NS.doc
46 kB
4.6.2018 12:04
 
kr-karlovarsky 1081/LP/18
4.6.2018 12:03
 
kr-jihomoravsky JMK 69 005/2018 pr_ALBSAZEDRWV6.docx
24 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí, e-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 571. Vít Rajtšlégr v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
4.6.2018 11:34
 
MŠMT MSMT-13459/2018-1
4.6.2018 06:30
 
kr-olomoucky KUOK 59763/2018
1.6.2018 15:33
 
ČSÚ CSU-01554/2018-01 74 LO
1.6.2018 14:45
 
MF MF-13124/2018/1904-4 pd_KORNAZBGX3S6.docx
pr_KORNAZBGX3S6.docx
45 kB
25 kB
1.6.2018 09:39
 
NKÚ 130/18-NKU140/313/18 pd_KORNAZBAZC5U.pdf
259 kB
1.6.2018 09:09
 
kr-ustecky 231/lp/2018
1.6.2018 08:27
 
MMR 24595/2018-31 pd_KORNAZB9KR64.pdf
pr_KORNAZB9KR64.docx
176 kB
17 kB
Zásadní připomínka
31.5.2018 14:27
 
MPO MPO 34588/18/31200/01000 pr_ALBSAZ9BQLLL.docx
28 kB
Ministerstvo průmyslu a obchodu k předloženému materiálu uplatňuje jednu zásadní připomínku.
31.5.2018 13:56
 
MPSV MPSV-2018/95455-51
31.5.2018 12:46
 
kr-kralovehradecky KUKHK-18828/OP/2018
30.5.2018 13:55
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/11507/2018
30.5.2018 08:59
 
kr-zlinsky 34249/2018 pr_KORNAZ9A89AH.docx
17 kB
29.5.2018 15:28
 
ÚVČR 16006/2018-KOM pr_KORNAZ8HT3EB.doc
149 kB
29.5.2018 15:06
 
ČBÚ 15159/2018-ČBÚ
29.5.2018 12:11
 
kr-liberecky 12945/2018-MZE-12152 pr_KORNAZ8DYBLL.doc
94 kB
29.5.2018 10:41
 
SSHR 07405/18-SSHR
28.5.2018 10:43
 
UPV 2018/D18048243/70
28.5.2018 10:16
 
praha-city S-MHMP746242/2018 pd_KORNAZ7BQKCB.pdf
pr_KORNAZ7BQKCB.docx
600 kB
12 kB
25.5.2018 09:30
 
ČTU ČTÚ-28 154/2018-606 pd_KORNAZ4ATSCW.pdf
86 kB
24.5.2018 09:17
 
ČÚZK ČÚZK-05513/2018-11 pd_ALBSAZ3AC6W3.docx
pr_ALBSAZ3AC6W3.docx
14 kB
12 kB
23.5.2018 09:04
 
MSP MSP-239/2018-LO-SP
23.5.2018 09:04
 
MZD 20354/2018/LEG
21.5.2018 10:27
 
kr-jihocesky KUJCK 66594/2018
17.5.2018 08:33
 
kr-stredocesky OLP/JPS
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk