Identifikace materiálu
Čj. OVA 806/18 PID KORNAY8HFWKH
Čj. předkladatele 18657/2018-31 Datum autorizace 27.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání; Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 schválený usnesením vlády č.91 ze dne 7.2.2018. Priority spotřebitelské politiky 2015-2020 schválené usnesením vlády ze dne 7.1.2015 č.5 - věcný záměr zákona o realitním zprostředkování schválený usnesením vlády ze dne 18.1.2016 č.20
Popis Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.2.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 21.1.2019 Číslo Sněmovního tisku 391 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 49 ze dne 21.1.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.4.2018 – 29.5.2018 Adresa připomínek jana.vyskocilova@mmr.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB93BY25F.doc 22 kB 5.2.2019
Materiál ma_KORNB93BY25F.doc 319 kB 5.2.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB93BY25F.doc 1708 kB 5.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB94EUFGW.doc 46 kB 5.2.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSB94F8HW3.doc 44 kB 5.2.2019
Průvodní dopis pd_KORNB94CP652.docx 165 kB 5.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk