Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
29.5.2018 16:36
 
UOOU UOOU-04683/18-3
29.5.2018 13:28
 
Hrad 3142/2018
29.5.2018 12:03
 
Komora-ČAK 07.32/000008/18-002 pr_KORNAZ8DSWL6.docx
18 kB
28.5.2018 16:28
 
NÚKIB 1056/2018-NÚKIB-E/210 pd_KORNAZ7HRXW8.docx
pr_KORNAZ7HRXW8.docx
73 kB
17 kB
28.5.2018 16:01
 
MV MV-48351/LG-2018 pr_KORNAZ7HSWKQ.docx
50 kB
28.5.2018 15:47
 
MŽP MZP/2018/110/869
28.5.2018 15:42
 
ÚVČR 14138/2018-OPR
28.5.2018 14:41
 
MK MK-S 4925/2018 OLP
28.5.2018 13:57
 
NSZ 1 SL 337/2018 - 27 pr_ALBSAZ7G255N.doc
52 kB
28.5.2018 13:32
 
UZSI 5081/2018-ZSI pr_KORNAZ7FJ47L.doc
47 kB
28.5.2018 13:11
 
Komora-KDP 857/2018 pd_KORNAZ7F4LPS.pdf
pr_KORNAZ7F4LPS.docx
243 kB
22 kB
28.5.2018 13:09
 
GIBS GI-782-5/ČJ-2018-840113-A pr_KORNAZ7F4H07.docx
53 kB
28.5.2018 12:14
 
NSSOUD Sleg 16/2018 Nejvyšší správní soud neuplatňuje žádné připomínky.
28.5.2018 11:22
 
ÚVČR 14140/2018-KOM pr_ALBSAZ7CZUDI.doc
146 kB
28.5.2018 11:08
 
HKČR 70/6000/2018 pr_KORNAZ7CQMM1.docx
203 kB
pripominkovani@komora.cz
28.5.2018 10:49
 
MZD 18314/2018/LEG pr_KORNAZ7A8SJT.docx
28 kB
25.5.2018 20:10
 
MPO MPO 30958/18/51300/01000
25.5.2018 15:29
 
MO MO 139541/2018-1322 pd_KORNAZ4HTJQJ.docx
pr_KORNAZ4HTJQJ.docx
22 kB
17 kB
25.5.2018 14:35
 
BIS 998/2018-BIS-1 pr_KORNAZ4GRWIN.doc
51 kB
25.5.2018 11:38
 
MPSV MPSV-2018/84268-51
25.5.2018 10:22
 
NSOUD Sleg 33/2018 pd_ALBSAZ4BTCNN.rtf
pr_ALBSAZ4BTCNN.docx
357 kB
43 kB
25.5.2018 08:33
 
NKÚ 124/18-NKU140/301/18 pd_ALBSAZ49PRXD.pdf
pr_ALBSAZ49PRXD.docx
262 kB
47 kB
24.5.2018 13:37
 
MZV 111806-9/2018-OPL pd_ALBSAZ2AVWSS.doc
40 kB
24.5.2018 11:46
 
ČMKOS ČMKOS-LR-069/2018/056/18 pd_ALBSAZ3DGMLZ.doc
273 kB
24.5.2018 09:53
 
ASO 39/2018 pd_KORNAZ3BA64U.doc
48 kB
24.5.2018 09:38
 
MSP MSP-211/2018-LO-SP pr_ALBSAZ3AYGN9.doc
46 kB
23.5.2018 17:20
 
MD 92/2018-510-LV/3 pd_ALBSAYZ9PYIA.doc
pr_ALBSAYZ9PYIA.docx
49 kB
23 kB
23.5.2018 17:01
 
MMR 22326/2018-31 pd_KORNAZ2KM74G.pdf
pr_KORNAZ2KM74G.docx
186 kB
15 kB
22.5.2018 17:09
 
MŠMT MSMT-11942/2018
22.5.2018 10:28
 
MZE 24199/2018-MZE-12153 pd_KORNAYVG7HBN.docx
pr_KORNAYVG7HBN.docx
47 kB
25 kB
21.5.2018 13:34
 
ČSÚ CSU-01429/2018-01 pd_KORNAYYFKFIJ.pdf
pr_KORNAYYFKFIJ.docx
242 kB
15 kB
66 LO
16.5.2018 15:31
 
ČNB 2018/057470/CNB/001
11.5.2018 11:52
 
NBÚ 2526/2018-NBÚ/80
4.5.2018 12:24
 
ÚVČR 14139/2018-RVV pd_ALBSAYFCGT2H.doc
pr_ALBSAYFCGT2H.doc
132 kB
62 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk