Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
18.5.2018 15:48
 
HKČR 64/6000/2018 pr_KORNAYVJ7YXU.doc
423 kB
pripominkovani@komora.cz
18.5.2018 15:40
 
TAČR TACR/6-7/2018 pd_KORNAYVJ24RI.pdf
pr_KORNAYVJ24RI.docx
32 kB
40 kB
18.5.2018 14:39
 
MŽP MZP/2018/110/743 pd_ALBSAYVGTUL9.docx
pr_ALBSAYVGTUL9.doc
300 kB
37 kB
18.5.2018 14:16
 
MF MF-10900/2018/4302-9 pd_KORNAYVGE5AN.docx
pr_KORNAYVGE5AN.doc
35 kB
132 kB
18.5.2018 13:04
 
kr-moravskoslezsky MSK 64613/2018 pd_KORNAYVEYMOH.docx
127 kB
18.5.2018 10:25
 
kr-stredocesky OLP/2018/Nem pr_KORNAYVBVKLQ.docx
25 kB
18.5.2018 10:18
 
kr-karlovarsky 917/LP/18
18.5.2018 10:16
 
MV MV-44784/LG-2018 pr_KORNAYVB8A21.docx
32 kB
18.5.2018 09:38
 
ÚVČR 13150/2018-POU pd_KORNAYVAY6C1.docx
pr_KORNAYVAY6C1.docx
78 kB
20 kB
17.5.2018 16:23
 
kr-jihocesky KUJCK/67008/2018 pr_ALBSAYUJVJW7.docx
17 kB
17.5.2018 14:33
 
MD 85/2018-510-LV/5 pd_ALBSAYNJNLVE.docx
40 kB
17.5.2018 14:09
 
ČMKOS ČMKOS-LR-068/2018/050/18 pd_ALBSAYUG9NA1.doc
pr_ALBSAYUG9NA1.doc
274 kB
32 kB
17.5.2018 12:08
 
ÚVČR 13149/2018-OHR pd_ALBSAYUDVK87.pdf
pr_ALBSAYUDVK87.doc
205 kB
56 kB
17.5.2018 09:21
 
MZD 16789/2018/LEG
16.5.2018 15:42
 
MŠMT MSMT-10799/2018 pd_ALBSAYRK4QPV.docx
pr_ALBSAYRK4QPV.doc
33 kB
68 kB
16.5.2018 14:46
 
kr-zlinsky 30429/2018 pr_KORNAYTGYVSB.docx
26 kB
16.5.2018 14:27
 
MK MK-S 4670/2018 OLP
16.5.2018 14:27
 
ÚVČR 13151/2018-KOM pr_ALBSAYTGM69X.docx
135 kB
16.5.2018 13:53
 
MZV 110492-7/2018-OPL pd_ALBSAYSEE5YC.doc
39 kB
16.5.2018 11:32
 
MMR 20981/2018-31 pd_KORNAYTD7LHZ.pdf
pr_KORNAYTD7LHZ.doc
184 kB
56 kB
16.5.2018 11:13
 
kr-kralovehradecky KUKHK-17108/OP/2018
16.5.2018 10:44
 
MSP MSP-191/2018-LO-SP pr_KORNAYTC9EKW.doc
45 kB
16.5.2018 09:33
 
MPSV MPSV-2018/ 77658 -51 pr_ALBSAYNCYD0V.doc
64 kB
15.5.2018 12:58
 
ÚOHS ÚOHS-L0069/2018/NV-14197/2018/440/LRy pd_KORNAYSEVAA2.pdf
pr_KORNAYSEVAA2.docx
405 kB
20 kB
+ doporučující připomínky
15.5.2018 11:10
 
ČSÚ CSU-01322/2018-01 pd_KORNAYSCQNEC.pdf
pr_KORNAYSCQNEC.doc
245 kB
37 kB
61 LO
15.5.2018 10:29
 
MZE 22071/2018-MZE-12153 pd_KORNAYR9HYAG.docx
pr_KORNAYR9HYAG.docx
47 kB
23 kB
15.5.2018 10:18
 
MO MO 129996/2018-1322
15.5.2018 09:37
 
SMOČR 446/2018
10.5.2018 21:51
 
SPCR GŘ/32/SHP/2018 pr_KORNAYMRASN0_01.docx
pr_KORNAYMRASN0_02.docx
45 kB
97 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
9.8.2018 12:55 ÚVČR 512/18 st_KORNB3GESYX5.pdf
stp_KORNB3GESYX5.docx
268 kB
73 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk