Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
25.4.2018 08:26
 
MV MV-42824-3/LG-2018 pr_KORNAY5FMLLP.docx
30 kB
24.4.2018 19:08
 
SMSCR T440-SMSČR-2018 pr_KORNAY5N4HCG.docx
232 kB
24.4.2018 16:33
 
HKČR 49/6000/2018 pr_KORNAY5K3TA4.doc
404 kB
pripominkovani@komora.cz
24.4.2018 16:02
 
SMOČR 202/2018
24.4.2018 15:11
 
MŽP MZP/2018/110/705
24.4.2018 14:31
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/18
24.4.2018 14:19
 
ČBÚ 12121/2018-ČBÚ
24.4.2018 14:06
 
MPSV MPSV-2018/73785-51
24.4.2018 13:46
 
kr-moravskoslezsky MSK 58569/2018 pd_KORNAY5FTCQE.docx
127 kB
24.4.2018 13:06
 
MŠMT MSMT-10139/2018-1 pd_KORNAXZEHVTK.docx
pr_KORNAXZEHVTK.doc
33 kB
64 kB
24.4.2018 11:51
 
ÚVČR 12678/2018-OPR
24.4.2018 09:32
 
MZE 20927/2018-MZE-12153 pd_KORNAXY7GM54.docx
pr_KORNAXY7GM54.docx
47 kB
23 kB
24.4.2018 08:31
 
kr-liberecky MZDR 13501/2018
23.4.2018 14:54
 
MD 78/2018-510-LV/6 pd_ALBSAY4DNPC3.doc
pr_ALBSAY4DNPC3.docx
48 kB
30 kB
23.4.2018 14:52
 
ÚVČR 12677/2018-KOM pr_ALBSAY4H549Y.doc
132 kB
23.4.2018 13:29
 
MZV 109774-5/2018-OPL pd_ALBSAXYHH8Y8.doc
pr_ALBSAXYHH8Y8.doc
40 kB
40 kB
23.4.2018 13:29
 
kr-kralovehradecky KUKHK-14380/OP/2018
23.4.2018 10:54
 
MO MO 111286/2018-1322 pd_KORNAY4CF8U5.docx
pr_KORNAY4CF8U5.docx
16 kB
13 kB
23.4.2018 10:34
 
ASO 28/2018 pd_KORNAY4C3CAZ.doc
48 kB
20.4.2018 14:10
 
MK MK-S 4464/2018 OLP
20.4.2018 13:39
 
MMR 20300/2018-31 pd_KORNAXZFP4KF.pdf
174 kB
20.4.2018 11:28
 
kr-jihomoravsky 55 504/2018 Bez připomínek Milan Vojta, MBA, M.A., v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
20.4.2018 10:38
 
MPO MPO 27335/18/01140/01000 pr_ALBSAXWCQ3Y7.docx
27 kB
19.4.2018 15:04
 
praha-city č. j. MHMP 580886/2018 pd_KORNAXYHC6VA.pdf
pr_KORNAXYHC6VA.docx
590 kB
15 kB
19.4.2018 09:26
 
MSP MSP-179/2018-LO-SP
18.4.2018 11:33
 
MF MF-10311/2018/1404-3 pd_ALBSAXXD8BF5.docx
34 kB
17.4.2018 15:53
 
kr-jihocesky KUJCK 52967/2018
17.4.2018 14:12
 
kr-olomoucky KUOK 42976/2018
17.4.2018 08:08
 
kr-zlinsky 27102/2018
16.4.2018 13:31
 
Komora-ČLnK 180416/1
16.4.2018 13:08
 
kr-pardubicky KrÚ 28597/2018
16.4.2018 10:45
 
kr-stredocesky OLP/JPS
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
18.9.2018 09:10 ÚVČR 767/18 st_KORNB4QAE7JS.pdf
stp_KORNB4QAE7JS.docx
236 kB
17 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk