Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
23.5.2018 08:47
 
NBÚ 2849/2018-NBÚ/80 pr_KORNAYSK7JGS.docx
26 kB
18.5.2018 15:06
 
MPO MPO 27484/18/21100/01000 pr_KORNAYTJUP1W.docx
29 kB
17.5.2018 14:57
 
Komora-EK EK/leg/20/2018 pr_ALBSAYUH7S16.docx
37 kB
17.5.2018 13:18
 
NÚKIB 1024/2018-NÚKIB-E/210 pd_ALBSAYUC7XO7.pdf
pr_ALBSAYUC7XO7.docx
554 kB
18 kB
17.5.2018 10:55
 
UOOU UOOU-04213/18-3 pr_ALBSAYUCGUF8.docx
26 kB
16.5.2018 23:27
 
SPCR 35/2018 pr_KORNAYTT6TRH.docx
58 kB
16.5.2018 22:12
 
SMOČR 232/18 pd_ALBSAYTRPN9U.pdf
pr_ALBSAYTRPN9U.doc
300 kB
63 kB
16.5.2018 21:35
 
SMSCR T533-SMSČR-2018 pr_KORNAYTQYDQ9.doc
264 kB
16.5.2018 21:34
 
UZSČR 18047 pr_KORNAYTQX818.docx
34 kB
16.5.2018 19:48
 
Komora-KDP 826/2018 pr_ALBSAYTNVFNU.docx
89 kB
16.5.2018 17:08
 
kr-stredocesky OLP/JPS pr_ALBSAYTKRKE8.doc
47 kB
zásadní připomínky
16.5.2018 15:44
 
MŽP MZP/2018/110/708 pd_KORNAYTHKWWG.pdf
pr_KORNAYTHKWWG.docx
123 kB
16 kB
16.5.2018 15:07
 
UZSI sine
16.5.2018 14:57
 
MF MF-10868/2018/10-5 pd_KORNAYTH7PV2.docx
pr_KORNAYTH7PV2.docx
35 kB
48 kB
16.5.2018 14:52
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/18 pr_KORNAYTH4QQQ.docx
21 kB
16.5.2018 14:47
 
kr-ustecky 181/LP/2018 pr_KORNAYTGZ50O.docx
54 kB
16.5.2018 14:44
 
BIS 960/2018-BIS-1 pr_KORNAYTGX93M.doc
46 kB
16.5.2018 14:31
 
GIBS GI-782-6/ČJ-2018-840113-A pr_ALBSAYTGPLCM.doc
2907 kB
16.5.2018 14:30
 
kr-zlinsky 27405/2018 pr_KORNAYTGNWEL.docx
30 kB
16.5.2018 13:53
 
praha-city S-MHMP584082/2018 pd_KORNAYTFXHMO.pdf
pr_KORNAYTFXHMO.docx
589 kB
28 kB
16.5.2018 13:19
 
NSZ 1 SL 335/2018-13 pr_ALBSAYTFAL8K.doc
97 kB
16.5.2018 12:54
 
kr-vysočina KUJI 30926/2018 pr_KORNAYTESV7C.doc
51 kB
16.5.2018 12:43
 
kr-moravskoslezsky MSK 59417/2018 pr_KORNAYTEL6UX.docx
133 kB
kontaktní e-mail: silvie.janeckova@msk.cz
16.5.2018 11:46
 
MD 82/2018-510-LV/15 pd_ALBSAYNDLDQ5.doc
pr_ALBSAYNDLDQ5.docx
49 kB
25 kB
16.5.2018 10:43
 
SSHR 05285/18-SSHR pd_ALBSAYTC8GS9.pdf
pr_ALBSAYTC8GS9.doc
235 kB
48 kB
16.5.2018 10:43
 
ÚOHS ÚOHS-L0068/2018/NV-13917/2018/440/LRy pd_KORNAYTC8ZMY.pdf
pr_KORNAYTC8ZMY.docx
335 kB
25 kB
+ doporučující
16.5.2018 09:44
 
ÚVČR 12829/2018-OPR pd_ALBSAYTB3CYR.docx
pr_ALBSAYTB3CYR.docx
123 kB
44 kB
16.5.2018 09:26
 
MPSV MPSV-2018/75016-51 pr_KORNAYMHTSV2.docx
32 kB
15.5.2018 20:57
 
Komora-ČSK LEG_CSK_159_18 pr_ALBSAYSQ8PGG.docx
118 kB
15.5.2018 18:59
 
Komora-ČLK 390/2018 pr_KORNAYSMX2V0.doc
172 kB
15.5.2018 16:22
 
Komora-ČAK 07.32-000006/18 pr_ALBSAYSJURTN.docx
22 kB
15.5.2018 16:13
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/10325/2018 pr_ALBSAYSJPBU8.docx
26 kB
15.5.2018 15:59
 
MK MK-S 4536/2018 OLP pr_ALBSAYRBGM7K.docx
21 kB
15.5.2018 15:26
 
Komora-ČKA 881-2018/EF pr_ALBSAYSHQ3OS.doc
137 kB
15.5.2018 15:08
 
ČNB 2018/052592/CNB/001 pr_KORNAYSHEGOD.doc
64 kB
15.5.2018 14:35
 
HKČR 60/6000/2018 pr_KORNAYSGRXY7.docx
214 kB
pripominkovani@komora.cz
15.5.2018 13:46
 
Komora-NK 295/2018 pr_ALBSAYSFTJLW.docx
51 kB
15.5.2018 12:54
 
MZD 16443/2018 pd_KORNAYNG3RTQ.docx
pr_KORNAYNG3RTQ.docx
28 kB
28 kB
15.5.2018 12:47
 
kr-karlovarsky 830/LP/18 pr_KORNAYSENNHL.doc
200 kB
Připomínka
15.5.2018 11:14
 
MO MO 130638/2018-1322 pd_KORNAYSCSTXQ.docx
pr_KORNAYSCSTXQ.docx
39 kB
15 kB
15.5.2018 09:46
 
NKÚ 125/18-NKU140/278/18 pd_ALBSAYSB5ALF.pdf
pr_ALBSAYSB5ALF.docx
248 kB
49 kB
15.5.2018 09:02
 
ČÚZK ČÚZK-04415/2018-11 pd_KORNAYSA23W1.docx
pr_KORNAYSA23W1.docx
14 kB
14 kB
15.5.2018 08:51
 
MZV 109988-14/2018-OPL pd_ALBSAYNE3E7A.doc
pr_ALBSAYNE3E7A.doc
68 kB
68 kB
14.5.2018 14:17
 
kr-olomoucky KUOK 51666/2018 pd_KORNAYRGEDCY.docx
pr_KORNAYRGEDCY.docx
72 kB
35 kB
14.5.2018 13:40
 
ÚVČR 12831/2018-KOM pr_ALBSAYRFPN6W.doc
152 kB
14.5.2018 13:40
 
UZSVM 1405/2018-SOK
14.5.2018 13:17
 
MŠMT MSMT-10399/2018-1 pd_ALBSAYR7JWGN.docx
pr_ALBSAYR7JWGN.doc
33 kB
86 kB
14.5.2018 13:11
 
Komora-ČLnK 180514/1 pr_KORNAYRF5BAG.docx
904 kB
14.5.2018 12:42
 
ČBÚ 12122/2018-ČBÚ pr_ALBSAYREKAR8.doc
220 kB
14.5.2018 11:28
 
Hrad KPR 2782/2018 pd_KORNAYRD54O4.pdf
pr_KORNAYRD54O4.docx
282 kB
25 kB
14.5.2018 10:55
 
kr-kralovehradecky KUKHK-16519/OP/2018 pr_KORNAYRCG87T.doc
59 kB
14.5.2018 10:29
 
kr-jihomoravsky JMK 55 962/2018 pr_KORNAYRBWTPC.doc
80 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je JUDr. Dagmar Dorovská, vedoucí odboru kontrolního a právního, tel.: 541 651 263, e-mail: dorovska.dagmar@kr-jihomoravsky.cz JUDr. Roman Heinz, Ph.D., v. r. ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
14.5.2018 10:15
 
MMR 20437/2018-31 pd_KORNAYRBPMKD.pdf
pr_KORNAYRBPMKD.doc
191 kB
62 kB
+ doporučující připomínky
14.5.2018 09:53
 
ČTU ČTÚ-21 862/2018-606 pd_KORNAYRB9CXT.doc
pr_KORNAYRB9CXT.doc
40 kB
52 kB
14.5.2018 08:16
 
kr-jihocesky KUJKC 53189/2018 pr_KORNAYNE56P2.docx
18 kB
11.5.2018 12:45
 
ČSÚ CSU-01291/2018-01 pd_KORNAYNEM89Q.pdf
pr_KORNAYNEM89Q.doc
187 kB
48 kB
58 LO
11.5.2018 09:23
 
kr-pardubicky KrÚ 28883/2018 pd_ALBSAYNAP5I7.docx
pr_ALBSAYNAP5I7.doc
235 kB
52 kB
10.5.2018 12:37
 
MZE 21271/2018-MZE-12153 pd_KORNAYMEF56T.docx
pr_KORNAYMEF56T.docx
47 kB
33 kB
7.5.2018 13:40
 
MSP MSP-181/2018-LO-SP pr_KORNAYJFPLKV.doc
68 kB
7.5.2018 13:29
 
kr-liberecky MV-22820-6/LG-2018 pr_ALBSAYJFG3MY.doc
90 kB
5.5.2018 15:58
 
ÚPDI BEZ P
27.4.2018 10:52
 
UPV 2018/D18038530/70
24.4.2018 16:09
 
ÚVČR 12832/2018-RVV pd_KORNAY5GF631.doc
pr_KORNAY5GF631.doc
132 kB
68 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
30.9.2019 09:09 ÚVČR 330/19 st_ALBSBGHACYV4_01.pdf
st_ALBSBGHACYV4_02.docx
stp_ALBSBGHACYV4.docx
306 kB
70 kB
34 kB
13.6.2019 09:37 ÚVČR 330/19 st_ALBSBD4AWFCU_01.pdf
st_ALBSBD4AWFCU_02.docx
stp_ALBSBD4AWFCU.docx
273 kB
71 kB
45 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk