Identifikace materiálu
Čj. OVA 330/19 PID KORNAXS9ZHP9
Čj. předkladatele MV-22820-6/LG-2018 Datum autorizace 16.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informace a zpracování informací
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2018
Popis Odstranit obstrukce na straně povinných subjektů při vyřizování žádostí o informace, poskytnutí možnosti obrany povinným subjektům vyřizující zjevně obstrukční žádosti o informace, reakce na aktuální judikaturu Ústavního soudu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.10.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 14.10.2019 Číslo Sněmovního tisku 633 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 727 ze dne 14.10.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.4.2018 – 16.5.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBH7GZEOM.docx 12 kB 22.10.2019
Materiál ma_KORNBH7HMHK2.docx 65 kB 22.10.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBH7GZEOM.docx 44 kB 22.10.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBH7GZEOM.docx 47 kB 22.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBH7GZEOM.docx 34 kB 22.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk