Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
9.4.2018 13:35
 
HKČR 41/6000/2018 pr_KORNAXNFLAOW.doc
432 kB
pripominkovani@komora.cz
6.4.2018 17:07
 
MPO MPO 22747/18/21500/01000 pr_ALBSAXHFP523.docx
34 kB
6.4.2018 16:17
 
MD 63/2018-510-LV/3 pd_ALBSAXHJSGPE.doc
pr_ALBSAXHJSGPE.docx
50 kB
23 kB
6.4.2018 16:17
 
MZD 13472/2018 pr_KORNAXHFN3X5.docx
33 kB
6.4.2018 16:06
 
MF MF-8778/2018/7101-4 pr_KORNAXKJJPIJ.docx
37 kB
6.4.2018 15:36
 
MSP MSP-154/2018-LO-SP pr_KORNAXKHY32W.doc
42 kB
6.4.2018 15:13
 
MO MO 93090/2018-1322 pd_KORNAXKHH2QX.doc
pr_KORNAXKHH2QX.docx
44 kB
16 kB
6.4.2018 14:18
 
SPCR 19/2018 pr_KORNAXKG7S48.docx
62 kB
6.4.2018 11:17
 
MV MV-36391/LG-2018 pr_KORNAXKBT5OY.docx
33 kB
5.4.2018 16:13
 
MZE 17421/2018-MZE-12153 pd_KORNAXGH2Q7M.docx
pr_KORNAXGH2Q7M.docx
42 kB
27 kB
5.4.2018 13:37
 
KZPS 30233 pr_KORNAXJFMF6U.docx
176 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk