Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
6.4.2018 19:37
 
MPSV MPSV-2018/61876-51 pr_ALBSAXJAGYKJ.doc
32 kB
6.4.2018 12:32
 
MZD 13473/2018/LEG pr_KORNAXJH947K.docx
18 kB
6.4.2018 11:18
 
MV MV-36400/LG-2018 pr_KORNAXKBWPUO.docx
30 kB
5.4.2018 15:40
 
MMR 17359_31 pd_KORNAXJJ24JU.pdf
pr_KORNAXJJ24JU.docx
967 kB
34 kB
5.4.2018 12:36
 
MPO MPO 22746/18/31400/01000 pr_KORNAXGF8C3Y.docx
30 kB
3.4.2018 15:38
 
MD 64/2018-510-LV/2 pd_ALBSAXBBC5LG.doc
pr_ALBSAXBBC5LG.docx
50 kB
13 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk