Identifikace materiálu
Čj. OVA 290/18 PID KORNAX8EQTA6
Čj. předkladatele 12800/18 Datum autorizace 26.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Čižinského, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Marka Výborného, Víta Kaňkovského, Jana Bartoška, Stanislava Juránka, Pavly Golasowské a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 128)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova reklama; urbanismus a výstavba
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Územní plánování a stavební řízení; Životní prostředí a pozemkové právo/Pohřebnictví
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu je rozšíření území, v němž je omezeno šíření reklamy na provozování pohřební služby, na provozování krematoria nebo na provádění balzamace a konzervace
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.4.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.4.2018 Číslo Sněmovního tisku 128 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 238 ze dne 18.4.2018
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(129 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.3.2018 – 6.4.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MMR , MPO , MPSV , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAXX9RQ28.doc 25 kB 18.4.2018
Stanovisko st_ALBSAXYA8T93.doc 44 kB 19.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk