Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
3.1.2018 16:39
 
MPSV MPSV-2017/262237-51 pr_ALBSAUHFAYEX.doc
32 kB
3.1.2018 16:31
 
MZD MZDR 60480/2017/LEG pr_ALBSAUNB4Y2L.docx
24 kB
29.12.2017 13:45
 
MF MF-34959/2017/32-3 pd_KORNAUHGXTTG.docx
pr_KORNAUHGXTTG.docx
33 kB
37 kB
22.12.2017 10:19
 
KZPS 30101 pr_KORNAUACXCQT.docx
176 kB
20.12.2017 13:14
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_ALBSAU8GD3F3.doc
142 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk