Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
3.1.2018 11:11
 
UOOU UOOU-11190/17-2
16.12.2017 18:15
 
SMSCR T407-SMSČR-2017 pr_ALBSAU4N986D.docx
239 kB
15.12.2017 10:22
 
UZSI sine
15.12.2017 09:04
 
GIBS bez č.j.
15.12.2017 09:03
 
BIS 1966/2017-BIS-1
14.12.2017 18:46
 
MPO MPO 73399/17/21300/01000 pr_ALBSATYARPSN.docx
25 kB
14.12.2017 16:49
 
NBÚ 8748/2017-NBÚ/80 pr_KORNAU2C529L.docx
26 kB
14.12.2017 16:04
 
MO MO 261967/2017-1322 pd_KORNAU2KNRS2.docx
pr_KORNAU2KNRS2.docx
32 kB
16 kB
14.12.2017 16:02
 
AVCR KAV-3872/P/2017 pd_KORNAU2KN21Q.pdf
pr_KORNAU2KN21Q.doc
347 kB
42 kB
14.12.2017 15:26
 
MŽP MZP/2017/110/630
14.12.2017 14:52
 
kr-moravskoslezsky MSK 152665/2017 pr_KORNAU2JAG21.docx
131 kB
kontaktní e-mail: silvie.janeckova@msk.cz
14.12.2017 14:51
 
ČSÚ 2717/2017-01 pd_ALBSAU2J8FSB.pdf
pr_ALBSAU2J8FSB.doc
191 kB
48 kB
277 LO
14.12.2017 13:46
 
ČÚZK ČÚZK-13230/2017-11 pd_KORNATZCXUDL.doc
pr_KORNATZCXUDL.docx
40 kB
13 kB
14.12.2017 12:57
 
MSP MSP-629/2017-LO-SP pr_ALBSAU2F24R4.doc
32 kB
14.12.2017 12:05
 
kr-jihomoravsky JMK 164 764/2017 Bez připomínek JUDr. Roman Heinz, Ph.D., v. r. ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
14.12.2017 10:25
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/17
14.12.2017 09:01
 
UPV 2017/D1711729/70
13.12.2017 18:43
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORNATZNSPHJ.doc
162 kB
13.12.2017 14:51
 
HKČR sine
13.12.2017 14:10
 
MK MK-S 14493/2017 OLP pr_ALBSATZD9PNG.docx
23 kB
13.12.2017 13:58
 
MZE 68618/2017-MZE-12153 pd_KORNATTGGAXO.docx
pr_KORNATTGGAXO.docx
57 kB
25 kB
13.12.2017 13:55
 
UZSVM 1312/2017-OPRI
13.12.2017 13:04
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/23917/2017 pr_KORNATZG6XH9.doc
50 kB
13.12.2017 10:59
 
MŠMT MSMT-31586/2017-1 pd_KORNATXAFHC3.docx
pr_KORNATXAFHC3.doc
33 kB
68 kB
13.12.2017 09:45
 
praha-city S-MHMP1809009/2017 pd_KORNATZCA3EF.pdf
pr_KORNATZCA3EF.docx
605 kB
20 kB
13.12.2017 08:50
 
kr-zlinsky 78057/2017
13.12.2017 08:27
 
NÚKIB 815/2017-NÚKIB-E/210 pd_ALBSATZAKHW3.pdf
pr_ALBSATZAKHW3.docx
222 kB
17 kB
12.12.2017 15:44
 
MD 267/2017-510-LV/3 pd_ALBSATTCEV55.doc
pr_ALBSATTCEV55.docx
49 kB
22 kB
12.12.2017 13:43
 
kr-jihocesky KUJCK/134828/2017
12.12.2017 12:55
 
NKÚ 129/17-NKU140/700/17 pd_ALBSATYFZDV1.pdf
257 kB
12.12.2017 12:29
 
kr-stredocesky OLP/JPS
12.12.2017 11:37
 
MZV 121852/2017-OPL pd_KORNATXDEYSP.doc
pr_KORNATXDEYSP.doc
48 kB
48 kB
12.12.2017 10:38
 
ÚOHS ÚOHS-L0248/2017/NV-36124/2017/440/LRy pd_KORNATYDBHXN.pdf
383 kB
12.12.2017 09:06
 
kr-kralovehradecky KUKHK-38434/OP/2017
12.12.2017 08:46
 
kr-pardubicky KrÚ 75049/2017
12.12.2017 07:38
 
ÚVČR - KML 31066/2017-SLP pd_KORNATXCUHUK.docx
pr_KORNATXCUHUK.docx
36 kB
32 kB
12.12.2017 07:33
 
kr-liberecky MV-138843/LG-2016
11.12.2017 17:28
 
MF MF-31812/2017/9002-5 pd_KORNATXMBJVK.docx
pr_KORNATXMBJVK.docx
34 kB
30 kB
11.12.2017 17:05
 
MMR 48560/2017-31 pd_KORNATXLVH6Y.pdf
178 kB
11.12.2017 15:46
 
ÚVČR - VÚV 31068/2017-SEZ pd_ALBSATXKBXGT.doc
pr_ALBSATXKBXGT.doc
86 kB
50 kB
11.12.2017 15:32
 
MZD MZDR 55782/2017/LEG
11.12.2017 14:16
 
kr-karlovarsky 2657/LP/17
11.12.2017 11:47
 
MPSV MPSV-2017/236823-51
8.12.2017 14:39
 
ČBÚ SBS 38469/2017
8.12.2017 14:04
 
ČTU ČTÚ-71 455/2017-606 pd_KORNATUHC3HJ.pdf
79 kB
8.12.2017 12:55
 
SSHR 16883/17-SSHR
8.12.2017 10:12
 
kr-ustecky 523/LP/2017
7.12.2017 15:32
 
ČNB 2017/154399/CNB/001 pr_ALBSATTK2Y1Q.docx
29 kB
7.12.2017 13:28
 
kr-olomoucky KUOK 118689/2017
7.12.2017 09:25
 
NSZ 1 SL 384/2017 - 8 pd_ALBSATTBVKW9.doc
51 kB
5.12.2017 11:34
 
Hrad KPR 6170/2017 pd_KORNATREEKPL.pdf
29 kB
29.11.2017 15:29
 
ÚVČR - RVV 31067/2017-OMP pd_KORNATKJYY2Y.doc
pr_KORNATKJYY2Y.doc
54 kB
46 kB
25.11.2017 21:09
 
ÚPDI UPDI/17
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
13.4.2018 08:33 ÚVČR 173/18 st_ALBSAXS9NHJ1.zip
204 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk