Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNARVCWSOF
Čj. předkladatele 2017/135656/CNB/001 Datum autorizace 9.10.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova pojištění; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh vyhlášky je reakcí na návrh zákona o platebním styku, který je aktuálně v legislativním procesu (Senátní tisk č. 196) a který má nabýt účinnosti 13. ledna 2018.
Popis Návrh vyhlášky stanovuje způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce a instituce elektronických peněz. Upravuje pravidla pro výpočet výše kapitálu platební instituce a instituce elektronických peněz. Definuje pravidla pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění z pojištění a minimální výši srovnatelného zajištění.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.1.2018 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.10.2017 – 30.10.2017 Adresa připomínek eklep@cnb.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNATZE5AJP.docx 17 kB 13.12.2017
Předkládací zpráva zp_KORNATZE5AJP.docx 40 kB 13.12.2017
Důvodová zpráva zd_KORNATZE5AJP.docx 57 kB 13.12.2017
Materiál ma_KORNATZE5AJP.docx 74 kB 13.12.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNATZE5AJP.docx 55 kB 13.12.2017
Průvodní dopis pd_KORNATZE5AJP.doc 54 kB 13.12.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk