Identifikace materiálu
Čj. OVA 1003/17 PID KORNAR8AT79F
Čj. předkladatele 187577/2017-1322 Datum autorizace 15.9.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení V souvislosti se zvyšováním služebních tarifů v oblasti veřejné správy.
Popis Navrhuje se zvýšit služební tarify vojáků z povolání (včetně vojáků v hodnostním sboru čekatelů) od 1. listopadu 2017, a to o deset procent. Jedná se o obdobné procentní zvýšení tarifů jako u zaměstnanců ve veřejných službách a správě, státních zaměstnanců či příslušníků bezpečnostních sborů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.9.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.9.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 680 ze dne 25.9.2017
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(182 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNARKGUKYJ.docx 24 kB 26.9.2017
Průvodní dopis pd_KORNARKGUKYJ.doc 50 kB 26.9.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk