Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
14.9.2017 17:30
 
MO MO 187487/2017-1322
14.9.2017 15:24
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_ALBSAR7HR37C.doc
132 kB
14.9.2017 14:29
 
Komora-ČLK 4431/2017 pr_ALBSAR7GMYC7.docx
34 kB
14.9.2017 14:21
 
MPSV MPSV-2017/186187 - 51 pr_ALBSAR6DMS0A.docx
16 kB
zásadní připomínky
14.9.2017 13:56
 
MV MV-107671/LG-2017 pr_KORNAR7BNLLB.docx
31 kB
zásadní připomínky
14.9.2017 13:53
 
SPCR 64/2017 pr_ALBSAR7FX5IV.doc
58 kB
zásadní připomínky
14.9.2017 12:51
 
MSP MSP-480/2017-LO-SP
14.9.2017 11:39
 
UZSČR 17109 pr_KORNAR7DC9T5.docx
40 kB
14.9.2017 11:02
 
Komora-ČSK LEG_CSK_124_17 pr_KORNAR7CMB88.docx
115 kB
14.9.2017 09:56
 
MF MF-25598/2017/1404-3 pd_KORNAR7BB6UP.docx
pr_KORNAR7BB6UP.docx
43 kB
38 kB
13.9.2017 14:17
 
ČMKOS ČMKOS-LR-126/2017/124/17 pd_ALBSAR6GED1G.doc
pr_ALBSAR6GED1G.docx
273 kB
17 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk