Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNAQXK7THZ
Čj. předkladatele 43836/2017 Datum autorizace 7.9.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní pojištění
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Aktualizace seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Popis Provádí se aktualizace seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami - doplňují se a upravují některé zdravotní výkony, vypouštějí se některé obsolentní zdravotní výkony a zařazují se nové zdravotní výkony v souvislosti s rozvojem medicínských oborů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.10.2017 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.9.2017 – 14.9.2017 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , MF , MO , MPSV , MSP , MV , UZSČR
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAS9HWCKA.docx 136 kB 19.10.2017
Průvodní dopis pd_KORNAS9HWCKA.doc 294 kB 19.10.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk