Identifikace materiálu
Čj. OVA 55/18 PID KORNAQCDZPW5
Čj. předkladatele MV-92135-1/OBP-2017 Datum autorizace 18.8.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zpracování osobních údajů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; Evropská unie; fyzická osoba; osobní údaje; přestupky
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Plán legislativní prací vlády na rok 2017
Popis Návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zčásti implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.1.2018 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.8.2017 – 15.9.2017 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČMKOS , ČNB , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , RRTV , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAV9BW5OC.doc 94 kB 22.1.2018
Návrh usnesení us_KORNAV9BW5OC.doc 51 kB 22.1.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAV9BW5OC.doc 48 kB 22.1.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAV9BW5OC.docx 145 kB 22.1.2018
Materiál ma_KORNAV9BW5OC.docx 97 kB 22.1.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAV9BW5OC.doc 113 kB 22.1.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAV9BW5OC.doc 40 kB 22.1.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAV9BW5OC.doc 378 kB 22.1.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAV9BW5OC.doc 1252 kB 22.1.2018
Průvodní dopis pd_KORNAV9BW5OC.doc 57 kB 22.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk