Identifikace materiálu
Čj. OVA 55/18 PID KORNAQCDZPW5
Čj. předkladatele MV-92135-1/OBP-2017 Datum autorizace 18.8.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zpracování osobních údajů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; Evropská unie; fyzická osoba; osobní údaje; přestupky
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Plán legislativní prací vlády na rok 2017
Popis Návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zčásti implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.3.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 21.3.2018 Číslo Sněmovního tisku 138 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 172 ze dne 21.3.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.8.2017 – 15.9.2017 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČMKOS , ČNB , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , RRTV , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAX99RZ4M.doc 22 kB 27.3.2018
Materiál ma_KORNAX99RZ4M.docx 209 kB 27.3.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAX99RZ4M.doc 122 kB 27.3.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAX99RZ4M.doc 396 kB 27.3.2018
Průvodní dopis pd_KORNAX99RZ4M.doc 50 kB 27.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk