Identifikace materiálu
Čj. OVA 976/17 PID KORNAPGJDLDM
Čj. předkladatele Sp. MO 14594/2017-1322 Datum autorizace 21.7.2017
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; obrana; obyvatelstvo
Oblast práva Ústavní právo/Bezpečnost a armáda
Důvod předložení Vláda České republiky svým usnesením ze dne 5. června 2017 č. 431 k přípravě návrhu věcného záměru zákona, kterým budou vytvořeny právní podmínky pro zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel České republiky, jejich znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využít k obraně státu (zákon o dobrovolné účasti obyvatel na zajišťování obrany státu) schválila záměr Ministerstva obrany využít fyzického, vědomostního, dovednostního a věcného potenciálu obyvatel České republiky k jejich dobrovolnému zapojování do plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a vytvořit širokou základnu pro zvyšování jejich fyzické zdatnosti, znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využít k obraně státu.
Popis Vytvoření podmínek pro budoucí regulaci přípravy občanů na zajišťování obrany státu na základě využití jejich dovedností, znalostí a schopností a vytvoření právních podmínek pro zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel České republiky, jejich znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využít k obraně státu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2019 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.7.2017 – 11.8.2017 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa AVČR , BIS , ČNB , GIBS , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , ÚOOÚ , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAQZFHY2N.docx 59 kB 8.9.2017
Návrh usnesení us_ALBSAQZFHY2N.docx 17 kB 8.9.2017
Předkládací zpráva zp_ALBSAQZFHY2N.docx 21 kB 8.9.2017
Materiál ma_ALBSAQZFHY2N.docx 233 kB 8.9.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAQZFHY2N.docx 944 kB 8.9.2017
Vypořádání připomínek vp_ALBSAQZFHY2N.docx 164 kB 8.9.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAQZFHY2N.zip 53 kB 8.9.2017
Další příloha materiálu mp_ALBSAQZFHY2N.zip 350 kB 8.9.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk