Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
26.5.2017 15:48
 
MK MK-S 5528/2017 OLP
26.5.2017 12:56
 
Komora-KA 1018/17 pd_ALBSAMQETF41.pdf
pr_ALBSAMQETF41.doc
233 kB
32 kB
26.5.2017 10:47
 
NSOUD Sleg 26/2017 pd_ALBSAMQCBJAT.doc
34 kB
26.5.2017 10:27
 
MV MV-58763/LG-2017 pr_KORNAMQBEEXV.docx
30 kB
25.5.2017 16:35
 
MŠMT MSMT-11423/2017
25.5.2017 12:19
 
MO MO 100131/2017-1322
25.5.2017 09:37
 
KZPS 21772 pr_KORNAMPAXWKG.docx
177 kB
25.5.2017 08:21
 
MPO MPO 30342/17/21100/01000
24.5.2017 17:50
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSAMNLLCSU.doc
139 kB
24.5.2017 17:13
 
MF MF-14314/2017/2901-6 pd_KORNAMNKUHKC.docx
pr_KORNAMNKUHKC.docx
43 kB
25 kB
24.5.2017 14:33
 
MZD 21931/2017/LEG pr_ALBSAMLGU6CJ.doc
43 kB
24.5.2017 12:33
 
ÚVČR 12661/2017-OPR
24.5.2017 12:27
 
MZE 29317/2017-MZE-12153 pd_KORNAMGEJFIL.docx
pr_KORNAMGEJFIL.docx
56 kB
27 kB
24.5.2017 10:30
 
MŽP 31328/ENV/17
24.5.2017 09:31
 
MPSV MPSV-2017/98021-51
23.5.2017 10:20
 
MZV 103068/2017-OPL pd_ALBSAMLD4XHL.doc
46 kB
18.5.2017 14:52
 
MMR 20866/2017-31 pd_ALBSAMGH4P1Y.pdf
172 kB
15.5.2017 09:12
 
ÚVČR 12660/2017-OMP pd_KORNAMA9GDNB.doc
54 kB
12.5.2017 12:25
 
MD 91/2017-510-LV/2 pd_KORNAM8AX7W9.doc
49 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk