Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNAM2JPMM3
Čj. předkladatele MSP-72/2017-LO-SP/5 Datum autorizace 4.5.2017
Popis
Název materiálu Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova konkurz a vyrovnání
Oblast práva Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz
Důvod předložení Návrh byl vyhotoven mimo plán přípravy vyhlášek v návaznosti na zakotvení nového zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu v zákoně č. 64/2017 Sb.
Popis Jedním z cílů novely § 3 insolvenčního zákona (provedené zákonem č. 64/2017 Sb.) je usnadnit rozlišení mezi dlužníky, kteří nejsou schopni plnit své splatné peněžité závazky, a nacházejí se tedy ve stavu platební neschopnosti, od dlužníků, kteří se nacházejí pouze v přechodném stavu tzv. platebního zadrhnutí. Návrh vyhlášky obsahuje podrobné vymezení obsahu dokumentů, jejichž prostřednictvím se bude osvědčovat stav platebního zadrhnutí, a požadavky na jejich zpracovatele.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.6.2017 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.5.2017 – 26.5.2017 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , Komora-KA , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNANRB691K.docx 98 kB 28.6.2017
Průvodní dopis pd_KORNANRB691K.docx 39 kB 28.6.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk