Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
5.4.2017 17:06
 
MMR 13104/2017-31 pd_ALBSAL5KQKGG.pdf
160 kB
5.4.2017 16:52
 
MŠMT MSMT-6987/2017
5.4.2017 15:27
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/17
5.4.2017 14:24
 
ČMKOS ČMKOS-LR-032/2017/025/17 pd_ALBSAL5GJHQU.doc
pr_ALBSAL5GJHQU.doc
273 kB
66 kB
5.4.2017 10:17
 
MV MV-34832-6/LG-2017 pr_KORNAL5AMJKE.docx
30 kB
5.4.2017 10:07
 
UOOU UOOU-02852/17-2
5.4.2017 09:58
 
kr-vysočina KUJI 22960/2017
4.4.2017 16:23
 
SPCR 2017
4.4.2017 15:49
 
MŽP 19548/ENV/17
4.4.2017 14:43
 
ÚVČR 7291/2017-OMP pd_KORNAKW9HC0A.doc
56 kB
4.4.2017 14:08
 
MZV 97911/2017-OPL pd_ALBSAKYAB5V8.doc
136 kB
4.4.2017 13:18
 
kr-moravskoslezsky MSK 37387/2017 pd_KORNAL4F9FGQ.docx
123 kB
4.4.2017 13:17
 
MZE 17539/2017-MZE-12153 pd_KORNAKYC6M2Q.docx
56 kB
4.4.2017 12:59
 
MF MF-9588/2017/1903-4 pd_KORNAL4EVJS8.docx
pr_KORNAL4EVJS8.docx
43 kB
22 kB
4.4.2017 12:58
 
kr-kralovehradecky KUKHK-12512/VZ/2017
4.4.2017 11:41
 
MO MO 67300/2017-1322
4.4.2017 09:45
 
HKČR 65/6000/2017 pr_KORNAL4B56OM.doc
414 kB
pripominkovani@komora.cz
3.4.2017 17:06
 
ČSÚ 741/2017-01 39 LO
3.4.2017 16:23
 
MZD 13060/17/LEG
3.4.2017 14:25
 
UPV 2017/D17026189/70
3.4.2017 12:50
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/6362/2017
3.4.2017 12:26
 
kr-pardubicky KrÚ 21298/2017
3.4.2017 11:43
 
MK MK-S 3246/2017 OLP
3.4.2017 08:37
 
kr-ustecky 110/LP/2017
31.3.2017 15:41
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSAKYJ3FKU.doc
138 kB
31.3.2017 14:00
 
MD 58/2017-510-LV/2 pd_ALBSAKWDUHFY.doc
50 kB
31.3.2017 13:54
 
kr-jihomoravsky JMK 42545/2017 Bez připomínek JUDr. Věra Vojáčková, MPA, v. r. ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
31.3.2017 11:10
 
ÚVČR 7242/2017-OPR
30.3.2017 13:27
 
kr-olomoucky KUOK 31768/2017
30.3.2017 11:08
 
MPSV MPSV-2017/59760-51
29.3.2017 12:39
 
kr-liberecky MPO 15739/17/41200/01000
29.3.2017 09:53
 
praha-city S-MHMP 390478/2017
28.3.2017 17:57
 
ČÚZK ČÚZK-03741/2017-11 pd_KORNAKVJ4HNG.docx
15 kB
28.3.2017 15:09
 
MSP MSP-169/2017-LO-SP
28.3.2017 09:53
 
ÚOHS ÚOHS - L0040/2017/NV-10380/2017/440/LRy pd_KORNAKVB9MXC.pdf
395 kB
27.3.2017 14:31
 
ČTU ČTÚ-14 329/2017-606 pd_KORNAKUGNXKB.doc
pr_KORNAKUGNXKB.doc
39 kB
58 kB
27.3.2017 09:16
 
kr-stredocesky OSA/JPS
24.3.2017 08:50
 
ČBÚ 8923/2017-ČBÚ
21.3.2017 08:14
 
kr-zlinsky 19169/2017
20.3.2017 13:09
 
ČNB 2017/038251/CNB/001
17.3.2017 15:48
 
kr-jihocesky KUJCK 36651/2017
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
31.5.2017 08:37 ÚVČR 447/17 st_ALBSAMV9SJNA.doc
94 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk