Identifikace materiálu
Čj. OVA 310/17 PID KORNAJZG667K
Čj. předkladatele MPSV- 2017/ 22797-51 Datum autorizace 1.3.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova děti a mládež; rodina; sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Návrh zákona o zálohovaném výživném je předkládán na základě schválené koaliční smlouvy, která deklaruje podporu rodičů s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí řádně stanovené výživné, a to formou zákonné úpravy řešící zálohované výživné.
Popis Hlavním cílem navrhované právní úpravy je potřeba řešit dlouhodobě nepříznivou sociální situaci neúplných rodin s dětmi, kterým není druhým z rodičů řádně hrazeno soudem stanovené výživné.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.3.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 29.3.2017 Číslo Sněmovního tisku 1078 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 250 ze dne 29.3.2017
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.3.2017 – 15.3.2017 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , ČMKOS , ČSÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAKXB6AH7.doc 22 kB 30.3.2017
Materiál ma_ALBSAKXB6AH7.doc 214 kB 30.3.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAKXB6AH7.docx 118 kB 30.3.2017
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSAKXB6AH7.docx 43 kB 30.3.2017
Rozdílová tabulka rt_ALBSAKXB6AH7_01.docx 20 kB 30.3.2017
Rozdílová tabulka rt_ALBSAKXB6AH7_02.docx 19 kB 30.3.2017
Rozdílová tabulka rt_ALBSAKXB6AH7_03.docx 19 kB 30.3.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAKXB6AH7.doc 372 kB 30.3.2017
Další příloha materiálu mp_ALBSAKXB6AH7.docx 110 kB 30.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk