Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
9.3.2017 16:54
 
MF MF-7152/2017/1404-4 pd_KORNAKALNK48.docx
pr_KORNAKALNK48.docx
41 kB
27 kB
9.3.2017 16:48
 
UZSČR 17014 pr_KORNAKALJL9F.docx
37 kB
9.3.2017 13:43
 
SPCR 15/2017 pr_ALBSAKAGX7ED.doc
74 kB
9.3.2017 12:28
 
MV MV-26786/LG-2017 pr_KORNAKAF8S8H.docx
36 kB
9.3.2017 11:50
 
MZD 9635/2017/LEG pr_KORNAKAEGS38.doc
82 kB
9.3.2017 10:04
 
HKČR 46/6000/2017 pr_ALBSAKACNCKO.doc
420 kB
pripominkovani@komora.cz
7.3.2017 12:50
 
ÚVČR 5402/2017-OMP pd_KORNAK8FVAGX.doc
pr_KORNAK8FVAGX.doc
54 kB
32 kB
6.3.2017 14:54
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSAK7JBLA2.doc
134 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk