Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
17.2.2017 14:36
 
MF MF-5658/2017/1103-3 pd_KORNAJNHXWK3.docx
pr_KORNAJNHXWK3.docx
47 kB
28 kB
17.2.2017 14:03
 
MPSV MPSV-2017/35450-51 pr_KORNAJMJMLPC.docx
44 kB
17.2.2017 10:27
 
MSP MSP-102/2017-LO-SP pr_ALBSAJNB6JEA.doc
28 kB
16.2.2017 14:24
 
UZSI 828/2017-ZSI
16.2.2017 14:12
 
GIBS GI-1549/ČJ-2017-840100-A
14.2.2017 11:01
 
BIS 210/17-BIS-1 pr_KORNAJKDRHAN.doc
44 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
27.3.2017 11:33 ÚVČR 270/17 st_KORNAKUD8KLH.docx
41 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk