Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
22.2.2017 16:05
 
ÚVČR 3367/2017-SLP pd_KORNAJRDUXPN.docx
pr_KORNAJRDUXPN.doc
36 kB
144 kB
21.2.2017 19:23
 
KVOP PDCJ 1240/2017 pd_KORNAJSPK8PA.docx
pr_KORNAJSPK8PA.docx
84 kB
114 kB
21.2.2017 18:13
 
Komora-EK EK/leg/06/2017 pr_ALBSAJSN7NDH.docx
33 kB
21.2.2017 16:39
 
MO MO 32903/2017-1322 pd_KORNAJSLCKMD.docx
pr_KORNAJSLCKMD.docx
32 kB
17 kB
21.2.2017 15:50
 
UOOU UOOU-01402/17-3 pr_KORNAJSKEERG.docx
26 kB
21.2.2017 15:41
 
MŠMT MSMT - 3726/2017 pd_ALBSAJMFP6NV.doc
pr_ALBSAJMFP6NV.doc
46 kB
71 kB
21.2.2017 11:27
 
MZV 93995/2017-OPL pd_ALBSAJNDPNCT.doc
pr_ALBSAJNDPNCT.doc
227 kB
227 kB
20.2.2017 15:41
 
ÚVČR 3368/2017-OMP pd_KORNAJRK82CR.doc
pr_KORNAJRK82CR.doc
54 kB
52 kB
20.2.2017 14:25
 
ÚVČR 3369/2017-OPP pd_ALBSAJRHRH0P.doc
pr_ALBSAJRHRH0P.doc
191 kB
48 kB
20.2.2017 10:12
 
ÚVČR sine-KOM pr_KORNAJRCTDH2.doc
150 kB
17.2.2017 15:29
 
MK MK-S 1241/2017 OLP pr_KORNAJLHVV7U.docx
14 kB
17.2.2017 14:45
 
MF MF-5127/2017/2901-7 pd_KORNAJNJ5MYC.docx
pr_KORNAJNJ5MYC.docx
43 kB
33 kB
17.2.2017 14:11
 
MŽP 9775/ENV/17
17.2.2017 09:56
 
MV MV-18378/LG-2017 pr_KORNAJNC5YM1.docx
36 kB
17.2.2017 09:20
 
MMR 6307/2017-31 pd_ALBSAJNBSXGP.pdf
157 kB
17.2.2017 09:02
 
NSOUD Sleg 5/2017 pd_ALBSAJNBEL7E.doc
pr_ALBSAJNBEL7E.doc
33 kB
49 kB
17.2.2017 07:56
 
UZSVM 1602/2017-OMM pr_ALBSAJNA5WF8.docx
23 kB
16.2.2017 17:32
 
MPSV MPSV-2017/32126-51 pr_KORNAJMHNE7W.docx
48 kB
K vypořádání zásadních připomínek jsou oprávněni poradce paní ministryně Mgr. Šimáček, tel. 221922059, e-mail martin.simacek@mpsv.cz, Mgr. Josef Šmída, tel. 2219224053, josef.smida@mpsv.cz a Mgr. Jakub Dutka, 221922284, jakub.dutka@mpsv.cz oba z odboru sociálního bydlení a sociálního začleňování, dále JUDr. Alena Čepková, legislativní odbor, 221922623, alena.cepkova@mpsv.cz. JUDr. Markéta Nováková z Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí, tel. 542215443, marketa.novakova@umpod.cz uplatnila připomínku uvedenou v obecných připomínkách pod bodem 3 (nikoliv zásadní).
16.2.2017 15:01
 
ČNB 2017/019550/CNB/001
16.2.2017 08:39
 
MPO MPO 12058/17/21100/01000 pr_ALBSAJKHLW2B.docx
21 kB
15.2.2017 15:34
 
MZD 6196/2017/LEG
14.2.2017 13:37
 
MZE 8663/2017-MZE-12153 pd_KORNAJFHJKX6.docx
pr_KORNAJFHJKX6.docx
56 kB
26 kB
13.2.2017 12:50
 
MD 27/2017-510-LV/2 pd_ALBSAJFCE4SB.doc
pr_ALBSAJFCE4SB.docx
49 kB
18 kB
9.2.2017 10:17
 
NSSOUD Sleg 2017
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
26.4.2017 15:32 ÚVČR 259/17 st_ALBSALSHVH8B.doc
114 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk