Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
30.12.2016 13:05
 
MO 13037-1/2016-1322 pd_KORNAH5G6YOL.docx
pr_KORNAH5G6YOL.docx
33 kB
25 kB
30.12.2016 12:22
 
MSP MSP-870/2016-LO-SP pr_ALBSAH5EBCA6.doc
36 kB
30.12.2016 09:17
 
MŽP 87807/ENV/16 pd_ALBSAH5BQRH4.docx
pr_ALBSAH5BQRH4.doc
311 kB
57 kB
30.12.2016 08:09
 
BIS 966/2016-BIS-1 pr_KORNAH5AEFEW.doc
46 kB
29.12.2016 11:15
 
MŠMT MSMT - 38187/2016 pd_ALBSAH4BVWNO.doc
pr_ALBSAH4BVWNO.doc
46 kB
70 kB
29.12.2016 10:28
 
MD 344/2016-510-LV/2 pd_ALBSAH3FBT4V.doc
pr_ALBSAH3FBT4V.doc
50 kB
82 kB
29.12.2016 10:23
 
MK MK-S 16268/2016 OLP pr_KORNAGWB9QCX.docx
19 kB
29.12.2016 08:59
 
USOUD Př ÚS 49/16 pr_ALBSAH2BDVWO.docx
33 kB
28.12.2016 15:35
 
ÚVČR 23491/2016-OMP pr_KORNAGTHGDJS.doc
55 kB
28.12.2016 13:01
 
MF MF-44954/2016/5701 pd_KORNAH3G4END.docx
pr_KORNAH3G4END.doc
44 kB
59 kB
28.12.2016 11:01
 
MMR 52282/2016-31 pd_ALBSAH3DS3X8.pdf
158 kB
23.12.2016 12:52
 
ÚVČR 23492/2016-OPP pd_KORNAGWFX7L1.doc
pr_KORNAGWFX7L1.doc
192 kB
76 kB
23.12.2016 10:13
 
MPSV MPSV-2016/270450-51 pr_KORNAGWCNXSF.docx
24 kB
23.12.2016 08:18
 
MPO MPO 69843/16/01100/01000
22.12.2016 15:52
 
MZV 125240/2016-OPL pd_ALBSAGVC62J8.doc
pr_ALBSAGVC62J8.doc
220 kB
204 kB
22.12.2016 15:30
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSAGVK2CRY.doc
140 kB
22.12.2016 13:38
 
ÚVČR 23490/2016-OHR pd_ALBSAGVGTURT.doc
pr_ALBSAGVGTURT.doc
54 kB
48 kB
22.12.2016 11:37
 
MZD 71544/2016 pr_ALBSAGUF4XOI.docx
16 kB
22.12.2016 10:41
 
NSZ 1 SL 375/2016 - 11 pd_ALBSAGVDBYZ1.doc
50 kB
20.12.2016 18:13
 
MZE 73105/2016-MZE-12153 pd_KORNAGTE4COI.docx
pr_KORNAGTE4COI.docx
44 kB
27 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk