Identifikace materiálu
Čj. OVA 1589/16 PID KORNAG8CPXNG
Čj. předkladatele 67369/2016 Datum autorizace 2.12.2016
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Odstranění rozporu cit. nařízení s právem EU
Popis Navrhovanou změnu cit. nařízení vlády vyvolala skutečnost, že optické varianty chlorefedrinu a chlorpseudoefedrinu, které jsou na základě nařízení vlády a podle zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, v České republice na seznamu výchozích a pomocných látek, byly s účinností od 21. září 2016 překlasifikovány, podle společné evropské legislativy v oblasti prekursorů drog, jako uvedené látky kategorie 1.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.12.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 19.12.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 1157 ze dne 19.12.2016
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAGSKFE8J.docx 26 kB 20.12.2016
Průvodní dopis pd_KORNAGSKFE8J.rtf 568 kB 20.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk