Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
2.12.2016 12:33
 
MV MV-150541/LG-2016
2.12.2016 12:29
 
ÚVČR sine-KOM pr_KORNAG9FH90W.doc
146 kB
2.12.2016 10:37
 
MŽP 78144/ENV/16 pd_KORNAG9DAPGK.docx
pr_KORNAG9DAPGK.doc
305 kB
44 kB
2.12.2016 10:36
 
MMR 46004/2016-31 pd_ALBSAG9DAHR4.pdf
175 kB
2.12.2016 07:51
 
MO 1888/2016-1322
30.11.2016 16:34
 
MF MF-39538/2016/1904-4 pd_KORNAG7L9HUE.docx
pr_KORNAG7L9HUE.docx
43 kB
23 kB
30.11.2016 16:31
 
MK MK-S 14904/2016 OLP
30.11.2016 15:54
 
ČNB 2016/131159/CNB/001
30.11.2016 11:01
 
ASO 152/2016 pd_KORNAG7DRPS3.doc
48 kB
29.11.2016 15:33
 
MPO MPO 61136/16/31200/01000 pr_ALBSAG5H6PC8.docx
21 kB
29.11.2016 15:12
 
ČMKOS ČMKOS-LR-232/2016/223/16 pd_ALBSAG6JNKPV.doc
274 kB
29.11.2016 14:41
 
SSHR 15457/16-SSHR
29.11.2016 13:40
 
MZV 121818/2016-OPL pd_ALBSAG5G3BLX.doc
190 kB
29.11.2016 13:10
 
MŠMT MSMT - 35417/2016
29.11.2016 10:52
 
MD 308/2016-510-LV/2 pd_ALBSAG2FGS4L.doc
50 kB
28.11.2016 12:11
 
MZD 65770/2016
25.11.2016 08:47
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/23537/2016
24.11.2016 14:09
 
ČBÚ 36920/2016-ČBÚ
24.11.2016 11:20
 
MPSV MPSV-2016/242286-51
24.11.2016 08:49
 
NKÚ 139/16-NKU140/756/16 pd_ALBSAFZB7HYD.pdf
280 kB
24.11.2016 08:17
 
MSP MSP-784/2016-LO-SP
23.11.2016 15:48
 
ÚVČR 20656/2016-OMP pd_KORNAFWC3SE9.doc
54 kB
22.11.2016 14:05
 
ČSÚ 2739/2016-01 235 LO
22.11.2016 12:50
 
NBÚ 8997/2016-NBÚ/80
22.11.2016 10:43
 
ÚOHS ÚOHS-L0312/2016/NV-46276/2016/440/LRy pd_KORNAFXDEGG4.pdf
396 kB
21.11.2016 14:00
 
ČÚZK ČÚZK-16796/2016-11 pd_ALBSAFWGTG5P.doc
32 kB
16.11.2016 13:46
 
ČTU ČTÚ-105 420/2016-606 pd_KORNAFRGZ9E5.pdf
78 kB
16.11.2016 09:26
 
ÚVČR 20657/2016-OPR
14.11.2016 15:55
 
UPV 2016/D16106824/70
11.11.2016 13:44
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
25.1.2017 15:36 ÚVČR 1686/16 st_ALBSAHXK52EP.docx
38 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk