Identifikace materiálu
Čj. OVA 1686/16 PID KORNAFHESUAY
Čj. předkladatele 58723/2016-MZE-12154 Datum autorizace 10.11.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017.
Popis Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je reflektovat potřebu zpřesnění podmínek poskytování dotací, která vzešla ze zkušeností s administrací žádostí v roce 2016. Navrhovanou úpravou nařízení vlády se především sjednocují termíny příjmu žádosti o zařazení, žádosti o změnu zařazení a žádosti o dotaci a umožňuje se administrace podle aktuálních lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.2.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.1.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 92 ze dne 30.1.2017
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.11.2016 – 2.12.2016 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAJ8GNHJB.docx 42 kB 3.2.2017
Průvodní dopis pd_KORNAJ8GNHJB.docx 45 kB 3.2.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk