Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
15.11.2016 15:11
 
MV MV-141963/LG-2016 pr_KORNAFQHAD1P.docx
30 kB
zásadní připomínky
15.11.2016 11:41
 
SPCR GŘ/119/SHP/2016 pr_ALBSAFQEK3PA.docx
33 kB
15.11.2016 11:22
 
MMR 42929/2016-31 pd_ALBSAFQE6HWD.pdf
174 kB
15.11.2016 10:34
 
MŠMT MSMT - 33878/2016 pd_ALBSAFKH4DV8.doc
pr_ALBSAFKH4DV8.doc
46 kB
56 kB
15.11.2016 10:25
 
HKČR 255/6000/2016 pr_ALBSAFQD3BGV.doc
410 kB
pripominkovani@komora.cz
14.11.2016 16:53
 
MF MF-36129/2016/1903-4 pd_KORNAFPLMR5A.docx
pr_KORNAFPLMR5A.docx
43 kB
23 kB
14.11.2016 14:34
 
ÚVČR 19297/2016-OHR pd_ALBSAFPHWZRJ.doc
pr_ALBSAFPHWZRJ.doc
54 kB
72 kB
14.11.2016 14:17
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSAFPHLEC7.docx
120 kB
14.11.2016 12:14
 
MZD 62158/2016
14.11.2016 12:03
 
MŽP 73143/ENV/16
11.11.2016 15:44
 
MK MK-S 13448/2016 OLP
11.11.2016 15:31
 
MO 1795/2016-1322
11.11.2016 14:13
 
MZV 119867/2016-OPL pd_ALBSAFKFWGWN.doc
46 kB
11.11.2016 12:28
 
MZE 61244/2016-MZE-12153 pd_KORNAFDF2P0H.docx
pr_KORNAFDF2P0H.docx
46 kB
23 kB
10.11.2016 14:59
 
MSP MSP-737/2016-LO-SP pr_KORNAFKHGROE.doc
29 kB
9.11.2016 15:55
 
MPSV MPSV-2016/227624-51 pr_ALBSAFJKGJEO.doc
36 kB
9.11.2016 11:27
 
MD 289/2016-510-LV/2 pd_KORNAFGH9HYF.doc
49 kB
1.11.2016 12:18
 
ÚVČR 19298/2016-OMP pd_KORNAF9BFHZ8.doc
56 kB
26.10.2016 14:11
 
ÚVČR 19299/2016-OPR
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk