Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
14.10.2016 15:53
 
MD 253/2016-510-LV/3 pd_KORNAEMB22BO.doc
49 kB
13.10.2016 14:25
 
MV MV-131228/LG-2016 pr_KORNAEPFK7WC.docx
31 kB
13.10.2016 13:20
 
MŽP 66222/ENV/16
13.10.2016 12:25
 
ÚOHS ÚOHS-L0265/2016/OS-41501/2016/440/JŠa pd_ALBSAEPE8K6N.pdf
353 kB
13.10.2016 07:42
 
ÚVČR 17741/2016-OPP
12.10.2016 16:24
 
MZD 57973/2016 pr_ALBSAELHZLJF.doc
44 kB
12.10.2016 15:50
 
UOOU UOOU-10785/16-3 pr_KORNAENJ8T3C.docx
25 kB
12.10.2016 15:34
 
MŠMT MSMT-30547/2016 pd_KORNAEGL9W3O.doc
pr_KORNAEGL9W3O.docx
48 kB
19 kB
12.10.2016 14:51
 
MO 1708/2016-1322
12.10.2016 13:03
 
ÚVČR sine-KOM pr_KORNAENEY2OA.docx
125 kB
12.10.2016 09:42
 
MZV 117344/2016-OPL pd_ALBSAELJG9X3.doc
pr_ALBSAELJG9X3.doc
190 kB
190 kB
11.10.2016 15:29
 
MPO MPO 52610/16/31400/01000 pr_KORNAELFNUUA.docx
22 kB
11.10.2016 14:05
 
MK MK-S 12092/2016 OLP
11.10.2016 11:58
 
MSP MSP-673/2016-LO-SP pr_ALBSAEMD9Z9B.doc
34 kB
11.10.2016 10:41
 
MMR 39131/2016-31 pd_ALBSAEMC7LG2.pdf
175 kB
10.10.2016 10:56
 
MPSV MPSV-2016/208842-51
7.10.2016 12:09
 
MZE 56347/2016-MZE-12153 pd_KORNAEGF4D8O.docx
pr_KORNAEGF4D8O.docx
46 kB
22 kB
7.10.2016 08:51
 
ÚVČR 17740/2016-OMP pd_KORNAEGHJTK0.doc
54 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
12.1.2017 08:56 ÚVČR 1550/16 st_ALBSAHJBB4K5.doc
80 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk