Identifikace materiálu
Čj. OVA 1550/16 PID KORNAE9HL41K
Čj. předkladatele MF-19143/2016/2703-17 Datum autorizace 29.9.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Měnové právo
Důvod předložení reakce na změny v provádění měnové politiky v celosvětovém měřítku a zejména v EU / v eurozóně
Popis Úprava pravomocí a povinností ČNB.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.1.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 16.1.2017 Číslo Sněmovního tisku 1009 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 24 ze dne 16.1.2017
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.9.2016 – 13.10.2016 Adresa připomínek miroslava.mastna@mfcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAHRBYKQ1.doc 27 kB 23.1.2017
Materiál ma_KORNAHRBYKQ1.docx 93 kB 23.1.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAHRBYKQ1.docx 159 kB 23.1.2017
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAHRBYKQ1.docx 30 kB 23.1.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAHRBYKQ1.docx 101 kB 23.1.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNAHRBYKQ1.doc 98 kB 23.1.2017
Průvodní dopis pd_KORNAHRBYKQ1.docx 21 kB 23.1.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk