Identifikace materiálu
Čj. OVA 1687/16 PID KORNAE7EYZZB
Čj. předkladatele 55544/2016-MZE-12152 Datum autorizace 30.9.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova lesnictví
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Iniciativní materiál ministra zemědělství v návaznosti na závazek z Koaliční smlouvy.
Popis Obsahem návrhu je zakotvení nezcizitelnosti státních lesů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.3.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 13.3.2017 Číslo Sněmovního tisku 1064 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 187 ze dne 13.3.2017
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(187 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.9.2016 – 31.10.2016 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAKJBYVM3.docx 14 kB 17.3.2017
Materiál ma_KORNAKJE9KW7.docx 34 kB 17.3.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAKJBYVM3.docx 36 kB 17.3.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAKJBYVM3.docx 22 kB 17.3.2017
Průvodní dopis pd_KORNAKJBYVM3.docx 39 kB 17.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk