Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
13.9.2016 08:46
 
UOOU UOOU-09361/16-4 pr_KORNADR9Y7JH.docx
27 kB
12.9.2016 15:43
 
praha-city S-MHMP1438764/2016 pd_KORNADQJ4HMG.pdf
pr_KORNADQJ4HMG.docx
227 kB
12 kB
12.9.2016 15:05
 
MPSV MPSV-2016/179318 -51 pr_KORNADMEKB23.docx
16 kB
12.9.2016 14:58
 
kr-moravskoslezsky MSK 109088/2016 pd_KORNADQH8CAP.docx
136 kB
12.9.2016 14:39
 
SMOČR 904-16
12.9.2016 14:21
 
UZSI sine
12.9.2016 14:05
 
kr-liberecky MV-50147/LG-2016 pr_KORNADQG743W.doc
88 kB
12.9.2016 13:22
 
MŽP 56966/ENV/16
12.9.2016 13:20
 
BIS 4-103/16-BIS-1
12.9.2016 13:17
 
kr-karlovarsky 779/LP/16
12.9.2016 13:05
 
ÚVČR 15309/2016-OHR pd_ALBSADQEZK2Y.docx
pr_ALBSADQEZK2Y.docx
42 kB
29 kB
12.9.2016 11:52
 
kr-ustecky 355/LP/2016
12.9.2016 11:20
 
kr-stredocesky OSA/JPS
12.9.2016 10:04
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSADQBH5EN.doc
143 kB
12.9.2016 09:37
 
ÚVČR 15311/2016-OVZ pd_ALBSADQAXRQB.doc
pr_ALBSADQAXRQB.doc
192 kB
54 kB
12.9.2016 08:47
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/16
9.9.2016 16:59
 
MO 1537/2016-1322
9.9.2016 14:49
 
MF MF-29150/2016/4702-2 pd_KORNADMH2MY4.docx
pr_KORNADMH2MY4.docx
42 kB
32 kB
9.9.2016 13:16
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/18249/2016 pr_KORNADMF8PJ2.doc
49 kB
9.9.2016 11:49
 
MZE 48247/2016-MZE-12153 pd_KORNADEHJCXR.docx
pr_KORNADEHJCXR.docx
46 kB
24 kB
9.9.2016 10:10
 
MK MK-S 10307/2016 OLP
9.9.2016 09:24
 
kr-kralovehradecky KUKHK-28859/VZ/2016
9.9.2016 09:15
 
UZSVM 3108/2016-N2
8.9.2016 14:18
 
kr-olomoucky KUOK 88902/2016
8.9.2016 13:29
 
kr-jihomoravsky JMK 128 194/2016 pr_KORNADLFGMBL.doc
52 kB
Připomínka Kontaktní osobou k vypořádání připomínek je JUDr. Roman Heinz, Ph.D., vedoucí odboru kontrolního a právního, tel.: 541 651 281, e-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz. JUDr. Věra Vojáčková, MPA, v. r. ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
8.9.2016 13:10
 
ÚOHS ÚOHS-L0228/2016/OS-37259/2016/440/LRy pd_KORNADLF4VWS.pdf
337 kB
8.9.2016 11:42
 
MD 217/2016-510-LV/8 pd_KORNADJFFAGE.doc
pr_KORNADJFFAGE.docx
50 kB
22 kB
8.9.2016 11:05
 
ČSÚ 1994/2016-01 170 LO
8.9.2016 09:36
 
MŠMT MSMT-26478/2016
8.9.2016 09:19
 
MMR 34192/2016-31 pd_ALBSADLALBKY.pdf
154 kB
8.9.2016 09:16
 
MPO MPO 45548/16/41100/01000
8.9.2016 08:31
 
kr-jihocesky KUJCK/115553/2016/OLVV
7.9.2016 11:55
 
ČÚZK ČÚZK-13025/2016-11 pd_KORNADKDN3I8.docx
14 kB
7.9.2016 10:36
 
NKÚ 130/16-NKU140/564/16 pd_ALBSADKC4SLT.pdf
pr_ALBSADKC4SLT.docx
243 kB
47 kB
7.9.2016 10:04
 
MZD 51973/2016
7.9.2016 08:13
 
ÚVČR 15310/2016-OMP pd_KORNADK9AJEK.doc
pr_KORNADK9AJEK.doc
53 kB
44 kB
6.9.2016 13:19
 
ČTU ČTÚ-81 734/2016-606
6.9.2016 10:35
 
UPV 2016/D16079331/70
6.9.2016 09:48
 
SSHR 10170/16-SSHR
5.9.2016 12:34
 
MZV 113329/2016-OPL pd_ALBSADEDEN4U.doc
193 kB
1.9.2016 09:51
 
ČBÚ SBS 27329/2016 -ČBÚ
31.8.2016 16:17
 
MSP MSP-584/2016-LO-SP
31.8.2016 14:53
 
kr-zlinsky 57836/2016
30.8.2016 14:12
 
ČNB 2016/098345/CNB/001
25.8.2016 12:47
 
NBÚ 6943/2016-NBÚ/80
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
6.12.2016 16:11 ÚVČR 1464/16 st_ALBSAGDKT8W9.doc
74 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk