Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
6.9.2016 08:36
 
MZE 45239/2016-MZE-12153 pd_KORNAD5GEFFN.docx
pr_KORNAD5GEFFN.docx
47 kB
24 kB
1.9.2016 16:13
 
ČNB 2016/091893/CNB/001 pr_KORNADDJPHI3.docx
77 kB
1.9.2016 15:23
 
MŽP 53368/ENV/16
1.9.2016 13:47
 
MV MV-108027/LG-2016 pr_KORNADDEXTK6.docx
30 kB
1.9.2016 09:51
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSADDB8GK5.docx
127 kB
1.9.2016 09:00
 
ÚVČR 14553/2016-OHR pd_KORNADDA8LTN.doc
pr_KORNADDA8LTN.doc
54 kB
70 kB
31.8.2016 12:39
 
MD 204/2016-510-LV/2 pd_KORNADAJSL93.doc
48 kB
30.8.2016 15:51
 
MK MK-S 9699/2016 OLP
30.8.2016 14:47
 
MZD 48971/2016
30.8.2016 12:03
 
MPSV MPSV-2016/167017-51
30.8.2016 11:33
 
MMR 32040/2016-31 pd_ALBSADBD85A5.pdf
166 kB
30.8.2016 10:14
 
MSP MSP-554/2016-LO-SP/2 pr_KORNADBBNK5Q.doc
87 kB
29.8.2016 14:44
 
MPO MPO 42928/16/21100/01000 pr_ALBSAD7G5YS3.docx
23 kB
29.8.2016 13:58
 
MŠMT MSMT-24941/2016
29.8.2016 13:50
 
ÚVČR 14555/2016-OPP pd_ALBSADAFWBPL.doc
pr_ALBSADAFWBPL.doc
192 kB
57 kB
29.8.2016 10:50
 
MZV 111864/2016-OPL pd_ALBSAD5DAJAY.doc
189 kB
26.8.2016 11:40
 
MO 1475/2016-1322
17.8.2016 12:18
 
ÚVČR 14554/2016-OMP pd_KORNACVCKWHO.doc
54 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
7.3.2017 14:26 ÚVČR 131/17 st_ALBSAK8HQFWY.docx
47 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk